Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Analýza a řízení nákladů

Autor práce: Mikšík, Matěj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Osoba oponující práci: Mikan, Pavel
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Mikšík, Matěj
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra strategie [cs]
Department of strategy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Analýza a řízení nákladů [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Analysis and cost management [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
analýza nákladů; řízení nákladů; controlling; manažerské účetnictví [cs]
cost management; controlling; management accounting; cost analysis [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem této práce je analyzovat přístup k řízení a plánování nákladů vybrané organizační jednotky mezinárodní chemické společnosti. Tato organizační jednotka představuje ziskové středisko a k efektivnímu řízení nákladů využívá a spojuje prvky manažerského účetnictví a controllingu. Ke zpracování analýzy byly využity interní databáze společnosti a četné komunikace s managementem a zaměstnanci controllingového oddělení. Práce popisuje, jak jsou jednotlivé nákladové položky účtovány, prognózovány a rozpočtovány. Jako hlavní problém byl identifikován efekt zpoždění v reportovaných datech, jehož příčinou je časová náročnost konsolidace dat. Tento efekt způsobuje odchylky mezi reportovanými a skutečně dosaženými hodnotami nákladů a jeho neznalost může vyústit až v chybná manažerská rozhodnutí. [cs]
The aim of this thesis is to analyze the approach to cost management and planning of the selected organizational unit of an international chemical company. This organizational unit represents a profit center and for effective cost management uses and combines elements of management accounting and controlling. The internal databases of the company and numerous communications with the management and employees of the controlling department were used to process the analysis. This thesis describes how the individual cost items are booked, forecasted and budgeted. As a major problem, the effect of delay in reported data was identified, which is caused by the time consuming nature of data consolidation. This effect causes discrepancies between reported and actual cost values, and its ignorance can result in wrong managerial decisions. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Mikovcová, Hana
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Mikan, Pavel
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:14.12.2016
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:26
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60012_xmikm53.pdf [ 1,71 MB ]
Oponentura54624_mikan.pdf [ 504,87 kB ]
Hodnocení vedoucího60012_mik.pdf [ 328,64 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60012/podrobnosti