Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Analýza developerského procesu u nemovitostí komerčního typu

Autor práce: Dušánek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říha, David
Osoba oponující práci: Klíma, David
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Dušánek, Tomáš
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra marketingu [cs]
Department of Marketing [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Analýza developerského procesu u nemovitostí komerčního typu [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Analysis of the process in commercial real estate development [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
komerční nemovitosti; developerský proces; development; kancelářské nemovitosti [cs]
development process; commercial real estate; development; office estates [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce se zabývá analýzou developerského procesu u nemovitostí komerčního typu. Cílem práce je zanalyzovat developerský proces na trhu kancelářských prostor a odhalit, jaká kritéria významným způsobem ovlivňují budoucí úspěšnost či neúspěšnost developerských projektů. Tato práce vychází z kvalitativního výzkumu a sběr dat probíhal na základě individuálních hloubkových rozhovorů s odborníky na danou problematiku. Data jsou následně zpracována pomocí analytické indukce, z nichž vychází definovaná kritéria, která jsou následně aplikována na konkrétní developerské projekty. Hlavním přínosem této práce je tedy nalezení kritérií, která spolurozhodují o úspěšném developerském projektu z hlediska potřeb budoucích uživatelů administrativních prostor. [cs]
This diploma thesis deals with the analysis of the process in commercial real estate development. The aim is to analyse the developer process on the market for office estates and define which factors significantly determine the future success or failure of a project. The research is based on qualitative analysis with data collected during individual in-depth interviews with professionals. The data were then processed by analytic induction, defining the criteria subsequently applied to selected developer projects. As a result of this thesis there are defined factors which play a significant role in a successful real estate development project by fulfilling conditions and needs of future office real estate users. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Říha, David
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Klíma, David
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:07.03.2017
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:09
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce61261_xdust01.pdf [ 2,16 MB ]
Oponentura54574_Klíma.pdf [ 752,49 kB ]
Hodnocení vedoucího61261_xrihd900.pdf [ 60,19 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/61261/podrobnosti