Hledat
Pokročilé hledání

Analýza developerského procesu u nemovitostí komerčního typu

Autor práce: Dušánek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říha, David
Osoba oponující práci: Klíma, David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza developerského procesu u nemovitostí komerčního typu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou developerského procesu u nemovitostí komerčního typu. Cílem práce je zanalyzovat developerský proces na trhu kancelářských prostor a odhalit, jaká kritéria významným způsobem ovlivňují budoucí úspěšnost či neúspěšnost developerských projektů. Tato práce vychází z kvalitativního výzkumu a sběr dat probíhal na základě individuálních hloubkových rozhovorů s odborníky na danou problematiku. Data jsou následně zpracována pomocí analytické indukce, z nichž vychází definovaná kritéria, která jsou následně aplikována na konkrétní developerské projekty. Hlavním přínosem této práce je tedy nalezení kritérií, která spolurozhodují o úspěšném developerském projektu z hlediska potřeb budoucích uživatelů administrativních prostor.
Klíčová slova: komerční nemovitosti; developerský proces; development; kancelářské nemovitosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza developerského procesu u nemovitostí komerčního typu
Překlad názvu: Analysis of the process in commercial real estate development
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the analysis of the process in commercial real estate development. The aim is to analyse the developer process on the market for office estates and define which factors significantly determine the future success or failure of a project. The research is based on qualitative analysis with data collected during individual in-depth interviews with professionals. The data were then processed by analytic induction, defining the criteria subsequently applied to selected developer projects. As a result of this thesis there are defined factors which play a significant role in a successful real estate development project by fulfilling conditions and needs of future office real estate users.
Klíčová slova: development process; commercial real estate; development; office estates

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2017
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61261_xdust01.pdf [2,16 MB]
Oponentura54574_Klíma.pdf [752,49 kB]
Hodnocení vedoucího61261_xrihd900.pdf [60,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61261/podrobnosti