Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Audit (externí a interní) malých a středních firem

Autor práce: Javůrková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Osoba oponující práci: Cipryan , Jaroslav
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Javůrková, Michaela
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra strategie [cs]
Department of strategy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Audit (externí a interní) malých a středních firem [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda External and internal audit of small and medium-sized enterprices [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Auditor; Interní audit; Malé a střední podnikání; Externí audit [cs]
Auditor; Small and medium-sized enterprices; External audit; Internal audit [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce se zaměřuje na oblast externího a interního auditu v malých a středních podnicích. Představuje tyto podniky jako významný subjekt české ekonomiky, popisuje smysl, průběh auditu a poukazuje na možnosti interního auditu. Cílem práce je získat zkušenosti podniků s externím auditem a určit, zda se jedná pouze o zákonnou povinnost nebo i službu pomáhající společnostem. Současně byl zkoumán rozsah využívání interního auditu napříč podniky. Teoretická část práce vychází z dostupné aktuální literární rešerše. V praktické části je využit dotazník, rozhovory a analýza výročních zpráv. Výsledky ukázaly, že malé a střední podniky jsou obvykle s prací svých auditorů spokojeny a velice často jejich prostřednictvím využívají dalších služeb. Zástupci firem u auditora hledají především odbornost, profesionalitu a lidský přístup. Oblast interního auditu je podniky MSP využívána ve výrazně menší míře, přesto jsou jeho možnosti shledávány především v kontrole legislativních požadavků nebo kontrole řízení rizik. [cs]
Master thesis is focused on field internal and external audit in small and medium-sizes enterprices. It shows these companies as significant subjects in Czech economy. It shows reason, process and highlight potential of the intern audit. The goal of work is getting an information about experiences businesses and describe when is it only demanded by law or useful services for business. The research was also focused on the presence of intern audit. In practical part is used questionnaires, interviews and analyse of annuals reports. The result has shown that small and medium-sized enterprices are generally satisfied with auditors performance and using it for extended services. Businesses representatives looking for expertancy, professionality and humanity. Small and medium-sized enterprices are using intern audit in a limited amount. They are using intern audit mainly for compliance with the law and risk management. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Dvořáček, Jiří
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Cipryan , Jaroslav
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:08.11.2016
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:29
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce59917_xjavm00.pdf [ 2,16 MB ]
Oponentura54640_Cipryan .pdf [ 428,95 kB ]
Hodnocení vedoucího59917_dvoracek.pdf [ 55,21 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/59917/podrobnosti