Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Aplikace Balanced Scorecard v ČSAH a. s.

Autor práce: Šötét, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci: Štamfestová, Petra
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Šötét, Lukáš
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra strategie [cs]
Department of strategy [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Aplikace Balanced Scorecard v ČSAH a. s. [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Application of the Balanced Scorecard in ČSAH, a.s. [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Externí analýza; Interní analýza; Strategie; Balanced Scorecard; Handlingové služby [cs]
External anaylsis; Handling services; Strategy; Internal Analysis; Balanced Scorecard [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Vytvoření strategie a její implementace vychází ze schopností a kapacit podniku stejně jako z podmínek podnikového okolí, které má na podnik vliv. Podnik je místem, kde se střetávají zájmy stakeholderů a výzvou je najít mezi těmito zájmy rovnovážný stav, za kterého bude podnik schopen plnit své cíle. Stěžejním výsledkem této diplomové práce je nastavení cesty vhodné pro podnik, zobrazené formou strategické mapy s cíli vedoucími k úspěšnému uvedení strategie v život. Strategie vzešla z metodiky Balanced Scorecard a je formována interními a externími analýzami ústícími v analýzu SWOT. Metodologická část práce představuje metody a dosavadní poznání potřebné k části praktické, která tyto nástroje aplikuje na zkoumaný podnik působící v letecké dopravě jako poskytovatel pozemních služeb pro letecké společnosti na Letišti Václava Havla v Praze. [cs]
Creation of the strategy and it´s implementation stems from enterprise´s capabilities as well as it´s environment that influences it. The enterprise is the place where various interests of stakeholders meet and the challenge is to find the balanced state so the enterprise can focus on it´s purpose. Main result of this paper is setting of suitable path for the enterprise to stay on. The path is viewed as a strategic map with goals that will lead to succesful implementation of the the strategy. The strategy is created according with Balanced Scorecard method and is formed by external and internal analysis that are consolidated in the SWOT analysis. Theoretical part presents methods and contemporary knowledge neccesary for application in the practical part that uses these tools on ČSAH, which is the enterprise that provides handling services for the airlines at Václav Havel Airport in Prague. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Neumaierová, Inka
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Štamfestová, Petra
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:21.09.2016
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:43
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce58610_xsotl01.pdf [ 2,41 MB ]
Oponentura54568_xstap29.pdf [ 427,44 kB ]
Hodnocení vedoucího58610_neumaier.pdf [ 331,10 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/58610/podrobnosti