Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Řešení rozhodovacího problému umístění ASO Dukla vodního slalomu

Autor práce: Bala, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Osoba oponující práci: Rak, Tomáš
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Bala, Ondřej
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta managementu v JH [cs]
Faculty of Management [en]
Název katedry:Katedra managementu [cs]
Department of Management [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Řešení rozhodovacího problému umístění ASO Dukla vodního slalomu [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda The problém solving and decision making of placement ASO DUKLA water slalom [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
vícekriteriální rozhodování; Manažerské rozhodování; rozhodovací matice, [cs]
multi criteria decision making; Managerial decision making; decision matric [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem této diplomové práce je za pomoci metod vícekriteriálního rozhodování za rizika vyřešit konkrétní rozhodovací problém, tj. výběr vhodné lokality pro nové zázemí ASO Dukla vodního slalomu. Teoretická část popisuje dílčí etapy rozhodovacího procesu. Dle těchto poznatků bylo následně postupováno v praktické části. Veškeré fáze, počínajíc analýzou problému a stanovením cílů, přes výběr kritérií, stanovení vah kritérií, tvorbu variant, určení jejich dopadů, analýzou potenciálních hrozeb a příležitostí, stanovení významnosti jednotlivých rizikových faktorů a jejich pravděpodobností možného nastání, až po vyhodnocení dílčích variant, jsou popsány vzhledem k použitým metodám. Za pomocí daných metod a nástrojů vícekriteriálního rozhodování byla doporučena varianta k realizaci. Přínosem diplomové práce je doporučení k výběru vhodné varianty pro nové zázemí klubu ASO Dukla vodního slalomu a zároveň poskytuje informace k rizikům a příležitostem spojenými s danou variantou. [cs]
The aim of this diploma thesis is to solve the specific decision-making problem with the help of multi-criteria decision-making methods, i.e. a selection of a suitable location for the new ASO Dukla water slalom. The theoretical part describes the partial stages of the decision making process. According to these findings, the practical part was followed. All phases such as starting with problem analysis and goal setting, through selection of criteria, weighting of criteria, creation of variants, determination of their impacts, analysis of potential threats and opportunities, determination of significance of individual risk factors and their possible occurrence after evaluation of partial variants are described. Using the given methods and tools of multi-criteria decision-making, the optimal solution of the problem was chosen. The diploma thesis contributes to select a suitable alternative for ASO Dukla Water Slalom, and it also provides information about the risks and opportunities associated with the given variant. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Vrbová, Lucie
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Rak, Tomáš
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:01.03.2017
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:02
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce61873_balo00.pdf [ 1,42 MB ]
Oponentura54636_Rak.pdf [ 427,79 kB ]
Hodnocení vedoucího61873_vrbl01.pdf [ 57,52 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/61873/podrobnosti