Reporting

Název práce: Reporting
Autor(ka) práce: Šnáblová, Olga
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Menšík, Michal
Oponenti práce: Přibyl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vykazováním ? reportováním v tabulkovém procesoru. V první, teoretické části, práce vysvětluje pojem reportingu, jako jedné ze základních funkcí controllingu. Dále je věnována pozornost vykazování pro externí uživatele (externí reporting). Těžištěm práce je však otázka interního reportingu. Praktická část se zabývá tvorbou tabulek v prostředí MS Excel. V závěru práce je naznačena a okomentována struktura a vzhled interních reportů.
Klíčová slova: interní reporting; Excelovské finanční modely; výkaznictví; Controlling; Reporting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2006
Datum podání práce: 30. 8. 2006
Datum obhajoby: 8. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3715/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: