Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Body image v tištěných médiích v ČR

Autor práce: Bělina, Kamil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci: Gažo, Richard
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Bělina, Kamil
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra marketingu [cs]
Department of Marketing [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Body image v tištěných médiích v ČR [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Body image in print media in Czech Republic [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
body image; obsahová analýza; inzerce v časopisech životního stylu; ideál krásy [cs]
content analysis; advertisements in lifestyle magazines; beauty ideal; body image [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem práce je zachytit rozsah a způsob využití body image v inzercích lifestylových časopisů a zjistit tak současné vnímání krásy, která nám je prostřednictvím tohoto média prezentována. Dále odhalit, jak se jednotlivé prvky body image liší v lifestylových časopisech pro různé cílové skupiny (ženy, muži či mládež). Vedlejším cílem je porovnání titulních stran z hlediska BI s inzercí uvnitř. První část práce představuje teoretická východiska pro problematiku body image a zaměřuje se na její vztah médiím a marketingové komunikaci. K objektivnímu postižení atributů BI byla vypracovaná obsahová analýza. Zdrojem dat jsou časopisy životního stylu určené třem cílovým skupinám – mužům, ženám a dospívajícím (teenagerům). Výsledkem bylo tvoření ideálů krásy a popsání diferencí v závislosti na cílovém čtenáři. [cs]
The aim of this thesis is to capture the scope and the way of application of body image in advertising of lifestyle magazines and find out the current perception of beauty that is presented through this media type. Furthermore, the purpose is to discover how the individual elements of body image can differ in lifestyle magazines for various target groups (women, men, teenagers). The secondary aim of the thesis is to compare cover pages of the magazines with advertising inside in terms of body image. The first part deals with the theoretical background of body image, self-concept, influence of mass media and marketing communication. The second part is methodology and evaluation of content analysis that was developed in order to objectively affect the body image attributes. Data sources are lifestyle magazines for three target groups – men, women and teenagers. The result was the creation of beauty ideals and the description of differences depending on the target reader. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Pešek, Ondřej
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Gažo, Richard
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:14.12.2016
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:22
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60364_xbelk04.pdf [ 2,08 MB ]
Veřejná příloha15947_xbelk04.xlsx [ 967,82 kB ]
Oponentura54601_Gažo.pdf [ 461,49 kB ]
Hodnocení vedoucího60364_xpeso01.pdf [ 268,77 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60364/podrobnosti