Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Financování přenesené působnosti ve vybraných obcích s rozšířenou působností

Autor práce: Čaníková, Alice
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Osoba oponující práci: Říhová, Gabriela
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Čaníková, Alice
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra regionálních studií [cs]
Department of Regional Studies [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Financování přenesené působnosti ve vybraných obcích s rozšířenou působností [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Financing of transferred competence in selected municipalities with extended power [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
financování přenesené působnosti; rozpočet obce; decentralizace; veřejná správa [cs]
municipal budget; decentralization; public administration; financing of transferred competence [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce analyzuje financování přenesené působnosti ve vybraných obcích s rozšířenou působností. Jedná se o tři obce lišící se polohou, počtem obyvatel, správní historií atd. Práce je řešena zejména za pomoci dotazníku a doplňujících informací zodpovězených zástupci sledovaných obcí. Přínosem práce je zhodnocení současného stavu financování výkonu státní správy v obcích s rozšířenou působností spolu s identifikací souvisejících obtíží. Provedená analýza ukázala, že míra krytí výdajů spojených s přenesenou působností se pohybuje ve vybraných obcích do 20 %, a tudíž obce musí výkon státní správy doplácet z ostatních zdrojů, což jim však nebrání v rozvoji samosprávy. V závěru jsou řešeny a diskutovány otázky různých návrhů budoucího vývoje financování, zda by měl být příspěvek na výkon státní správy zvýšen či přesunut do sdílených daní. Aktuálnost práce také podtrhuje množství legislativních úprav a novel zastřešujících tuto problematiku či stále se v médiích objevující diskuze na toto téma. [cs]
The purpose of this diploma thesis is to analyze the funding of transferred competence in selected municipalities with extended competence. Particularly, there are three municipalities of different location, number of inhabitants, administration history, etc. During conducted research questionnaire was distributed among representatives of these municipalities. Additionally, interviews with them were also performed. The benefit of this thesis is the evaluation of the current funding of the state administration in municipalities with extended competence as well as identification of the difficulties related to this issue. The analysis showed that the cost cover rate related to the extended competence is up to 20 % in some municipalities. Therefore, the municipalities have to cover these costs on state administration from other resources, which do not prevent them from development of their autonomy. Various proposals of future funding are described in the conclusion of the thesis. The potential increase or the state administration contribution´s transfer to shared taxes is also discussed there. The contemporary topic is underlined by high number of legislation, especially, of to this issue related novels; or the frequency of discussions in media. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Peková, Jitka
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Říhová, Gabriela
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:20.05.2016
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:51
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce57743_xcana00.pdf [ 2,00 MB ]
Oponentura54344_rihg01.pdf [ 506,05 kB ]
Hodnocení vedoucího57743_pekova.pdf [ 407,05 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/57743/podrobnosti