Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Řízení značky a její vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů

Autor práce: Saidov, Farrukh
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Tahal, Radek
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Saidov, Farrukh
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra marketingu [cs]
Department of Marketing [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Řízení značky a její vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Brand management and its impact on consumer buying decisions [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Segmentace trhu; antiparazitní přípravky pro psy a kočky; marketing; shluková analýza; analýza trhu; faktorová analýza [cs]
Market segmentation; Flea & Tick medication for cats and dogs; marketing; cluster analysis; factor analysis; marketing research [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a segmentací trhu antiparazitních přípravků pro psy a kočky v České republice. Cílem práce je pomocí primárních a sekundárních dat najít diference a podrobnosti mezi spotřebiteli antiparazitních přípravků a následně doporučit positioning a marketingový mix vůči odkrytým segmentům. Práce obsahuje teoretickou a praktikou část. V teoretické části je popsán průběh cíleného marketingu, marketingový mix a marketingový výzkum. Praktická část zahrnuje analýzu trhu antiparazitních přípravků na základě dat Euromonitoru, cenový screening antiparazitních přípravků pro psy a kočky, benchmarking, segmentaci trhu pomocí sekundárních dat marketingového výzkumu Market&Media&Lifestyle (MML-TGI) a segmentaci trhu pomocí primárních dat. Segmentace primárních a sekundárních dat provedena pomocí faktorové, shlukové a kontingenční analýzy. [cs]
This Master’s Thesis is focused on Flea & Tick medication market for cats and dogs in the Czech Republic, its analysis and segmentation. The goal of this thesis is to find differences and similarities among consumers of Flea & Tick medication by using primary and secondary data and then recommend positioning and marketing mix for segments. The thesis contains two parts the theoretical and the practical one. The theoretical part describes the course of targeted marketing, marketing mix and marketing research. The practical part includes market analysis of Flea & Tick medication products based on Euromonitor data, price screening, benchmarking, market segmentation by using agancy data of MML-TGI and market segmentation using primary data. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Koudelka, Jan
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Tahal, Radek
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:21.10.2015
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:52
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce57698_xsaif00.pdf [ 4,55 MB ]
Oponentura54553_tahr01.pdf [ 130,91 kB ]
Hodnocení vedoucího57698_janjiri.pdf [ 391,14 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/57698/podrobnosti