Hledat
Pokročilé hledání

Řízení značky a její vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů

Autor práce: Saidov, Farrukh
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Tahal, Radek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení značky a její vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá analýzou a segmentací trhu antiparazitních přípravků pro psy a kočky v České republice. Cílem práce je pomocí primárních a sekundárních dat najít diference a podrobnosti mezi spotřebiteli antiparazitních přípravků a následně doporučit positioning a marketingový mix vůči odkrytým segmentům. Práce obsahuje teoretickou a praktikou část. V teoretické části je popsán průběh cíleného marketingu, marketingový mix a marketingový výzkum. Praktická část zahrnuje analýzu trhu antiparazitních přípravků na základě dat Euromonitoru, cenový screening antiparazitních přípravků pro psy a kočky, benchmarking, segmentaci trhu pomocí sekundárních dat marketingového výzkumu Market&Media&Lifestyle (MML-TGI) a segmentaci trhu pomocí primárních dat. Segmentace primárních a sekundárních dat provedena pomocí faktorové, shlukové a kontingenční analýzy.
Klíčová slova: Segmentace trhu; antiparazitní přípravky pro psy a kočky; marketing; shluková analýza; analýza trhu; faktorová analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Řízení značky a její vliv na nákupní rozhodování spotřebitelů
Překlad názvu: Brand management and its impact on consumer buying decisions
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Master’s Thesis is focused on Flea & Tick medication market for cats and dogs in the Czech Republic, its analysis and segmentation. The goal of this thesis is to find differences and similarities among consumers of Flea & Tick medication by using primary and secondary data and then recommend positioning and marketing mix for segments. The thesis contains two parts the theoretical and the practical one. The theoretical part describes the course of targeted marketing, marketing mix and marketing research. The practical part includes market analysis of Flea & Tick medication products based on Euromonitor data, price screening, benchmarking, market segmentation by using agancy data of MML-TGI and market segmentation using primary data.
Klíčová slova: Market segmentation; Flea & Tick medication for cats and dogs; marketing; cluster analysis; factor analysis; marketing research

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2015
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57698_xsaif00.pdf [4,55 MB]
Oponentura54553_tahr01.pdf [130,91 kB]
Hodnocení vedoucího57698_janjiri.pdf [391,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57698/podrobnosti