Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Ocenění společnosti Budějovický Budvar, národní podnik pro účely privatizace

Autor práce: Mikeš, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Osoba oponující práci: Mahdík, Miloslav
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Mikeš, Michal
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta financí a účetnictví [cs]
Faculty of Finance and Accounting [en]
Název katedry:Katedra financí a oceňování podniku [cs]
Department of Corporate Finance [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Ocenění společnosti Budějovický Budvar, národní podnik pro účely privatizace [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Valuation of Budějovický Budvar, national company for possible privatization [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Market Value; Budějovický Budvar; DCF Entity; Market Value Approach [en]
DCF Entity; Metoda tržního porovnání; Budějovický Budvar; tržní hodnota [cs]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
This diploma thesis is focused on valuation of Budějovický Budvar, a national company for possible privatization. The valuation was performed as at 31 December 2015. Sought-after value category was the market value. In the introductory chapters, there is a summary of the information and specifics of the valued company. Subsequently, financial and strategic analyses are carried out, as conclusions of these analyses were necessary to confirm the choice of valuation method. Based on the findings of these analyses, the DCF Entity method was used as a primary method for the valuation. As a supporting valuation method was chosen a market valuation approach to verify the correctness of selected assumptions in the primary method. [en]
Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Budějovický Budvar, národní podnik pro účely případné privatizace. Datum ocenění bylo zvoleno na 31. 12. 2015, hledanou kategorií hodnoty byla tržní hodnota. V úvodních kapitolách se nachází shrnutí informací a specifik oceňované společnosti. Dále jsou provedeny finanční a strategická analýza, jejichž závěry jsou nezbytné pro volbu metody ocenění. Na základě závěrů těchto analýz byla pro ocenění použita jako primární metoda DCF Entity. Jako doplňková byla zvolena metoda srovnatelných podniků, která ověřuje správnost zvolených předpokladů při ocenění primární metodou. [cs]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Krabec, Tomáš
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Mahdík, Miloslav
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:15.02.2017
Datum poslední editace záznamu:26.10.2017 02:58:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60779_xmikm56.pdf [ 2,36 MB ]
Oponentura54474_Mahdík.pdf [ 50,77 kB ]
Hodnocení vedoucího60779_krabect.pdf [ 335,44 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60779/podrobnosti