Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění společnosti Budějovický Budvar, národní podnik pro účely privatizace

Autor práce: Mikeš, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Osoba oponující práci: Mahdík, Miloslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti Budějovický Budvar, národní podnik pro účely privatizace
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Budějovický Budvar, národní podnik pro účely případné privatizace. Datum ocenění bylo zvoleno na 31. 12. 2015, hledanou kategorií hodnoty byla tržní hodnota. V úvodních kapitolách se nachází shrnutí informací a specifik oceňované společnosti. Dále jsou provedeny finanční a strategická analýza, jejichž závěry jsou nezbytné pro volbu metody ocenění. Na základě závěrů těchto analýz byla pro ocenění použita jako primární metoda DCF Entity. Jako doplňková byla zvolena metoda srovnatelných podniků, která ověřuje správnost zvolených předpokladů při ocenění primární metodou.
Klíčová slova: DCF Entity; Metoda tržního porovnání; Budějovický Budvar; tržní hodnota

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti Budějovický Budvar, národní podnik pro účely privatizace
Překlad názvu: Valuation of Budějovický Budvar, national company for possible privatization
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is focused on valuation of Budějovický Budvar, a national company for possible privatization. The valuation was performed as at 31 December 2015. Sought-after value category was the market value. In the introductory chapters, there is a summary of the information and specifics of the valued company. Subsequently, financial and strategic analyses are carried out, as conclusions of these analyses were necessary to confirm the choice of valuation method. Based on the findings of these analyses, the DCF Entity method was used as a primary method for the valuation. As a supporting valuation method was chosen a market valuation approach to verify the correctness of selected assumptions in the primary method.
Klíčová slova: Market Value; Budějovický Budvar; DCF Entity; Market Value Approach

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2017
Datum podání práce: 30. 8. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60779_xmikm56.pdf [2,36 MB]
Oponentura54474_Mahdík.pdf [50,77 kB]
Hodnocení vedoucího60779_krabect.pdf [335,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60779/podrobnosti