Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění MONETA Money Bank, a.s.

Autor práce: Potůček, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hrdý, Milan
Osoba oponující práci: Hamplová, Barbora

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění MONETA Money Bank, a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou MONETA Money Bank, na které navazuje vyčíslení vnitřní hodnoty jejích akcií. K ocenění byla použita metoda DCF a metoda srovnatelných podniků.První část práce se zabývá metodikou použitých oceňovacích metod a specifickými bankovními finančními ukazateli. Druhá část je věnována analýze hospodaření banky a samotnému ocenění. V závěru jsou porovnány výsledné hodnoty ocenění a tržní cenou akcie a identifikovány pravděpodobné důvody podhodnocení akcií na trhu.
Klíčová slova: Oceňování bank; DCF; Tržní porovnání; MONETA Money Bank; Akcie; Investice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění MONETA Money Bank, a.s.
Překlad názvu: Valuation of MONETA Money Bank, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of this thesis is a financial and strategic analysis of MONETA Money Bank together with the calculation of the intrinsic value of its stocks. The methods used comprise DCF and comparable company analysis.The first part of the thesis deals with the methodology of the selected valuation methods as well as with bank-specific financial measures. The second part focuses on the financial and strategic analysis as well as on the valuation itself. In the conclusion, the valuation results are compared to the stock's market price and the reasons for its undervaluation are identified.
Klíčová slova: DCF; Comparable analysis; Bank valuation; MONETA Money Bank; Stocks; Investments

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2017
Datum podání práce: 30. 8. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60724_xpott00.pdf [1,84 MB]
Oponentura54639_xhamb01.pdf [76,34 kB]
Hodnocení vedoucího60724_hrdy.pdf [546,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60724/podrobnosti