Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Ocenění společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

Autor práce: Stejskalová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Osoba oponující práci: Leja, Marek
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Stejskalová, Jana
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta financí a účetnictví [cs]
Faculty of Finance and Accounting [en]
Název katedry:Katedra financí a oceňování podniku [cs]
Department of Corporate Finance [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Ocenění společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Business valuation of CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
generátory hodnoty; DCF equity; Ocenění podniku; strategická analýza [cs]
Strategical analysis; DCF equity; Value drivers; Business valuation [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce na téma „Ocenění společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.“ má za cíl stanovit tržní hodnotu této společnosti k 1.1.2016 za účelem hypotetického prodeje. Práce se skládá z 5 částí. První část je věnovaná seznámení se se společností, následně je provedena finanční a strategická analýza oceňovaného podniku a jeho konkurentů. Ve čtvrté části je provedena analýza a prognóza generátorů hodnoty, jejímž výsledkem je sestavení finančního plánu na období 2016 – 2021. Výsledné ocenění společnosti je provedeno metodou DCF equity s doplňkovou metodou tržního porovnání. [cs]
Diploma thesis "Business valuation of CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s."aims to determine a market value of that enterprise for the purpose of hypothetical sale on the 1 January 2016. The thesis consists of five parts. The first part is devoted to the description of the enterprise. In the next part the financial and strategic analysis of the valued enterprise is carried out and its competitors. In the fourth part, the value drivers are analyzed and planned, The result is the completion of the financial plan for the period 2016 - 2021. The final enterprise valuation is carried out a DCF equity method with an additional method of market comparison. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Brabenec, Tomáš
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Leja, Marek
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:30.09.2016
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:40
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce58940_xstej97.pdf [ 2,89 MB ]
Oponentura54649_Leja.pdf [ 949,71 kB ]
Hodnocení vedoucího58940_brabenet.pdf [ 165,62 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/58940/podrobnosti