Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

Autor práce: Stejskalová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Osoba oponující práci: Leja, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce na téma „Ocenění společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.“ má za cíl stanovit tržní hodnotu této společnosti k 1.1.2016 za účelem hypotetického prodeje. Práce se skládá z 5 částí. První část je věnovaná seznámení se se společností, následně je provedena finanční a strategická analýza oceňovaného podniku a jeho konkurentů. Ve čtvrté části je provedena analýza a prognóza generátorů hodnoty, jejímž výsledkem je sestavení finančního plánu na období 2016 – 2021. Výsledné ocenění společnosti je provedeno metodou DCF equity s doplňkovou metodou tržního porovnání.
Klíčová slova: generátory hodnoty; DCF equity; Ocenění podniku; strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
Překlad názvu: Business valuation of CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis "Business valuation of CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s."aims to determine a market value of that enterprise for the purpose of hypothetical sale on the 1 January 2016. The thesis consists of five parts. The first part is devoted to the description of the enterprise. In the next part the financial and strategic analysis of the valued enterprise is carried out and its competitors. In the fourth part, the value drivers are analyzed and planned, The result is the completion of the financial plan for the period 2016 - 2021. The final enterprise valuation is carried out a DCF equity method with an additional method of market comparison.
Klíčová slova: Strategical analysis; DCF equity; Value drivers; Business valuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2016
Datum podání práce: 15. 6. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58940_xstej97.pdf [2,89 MB]
Oponentura54649_Leja.pdf [949,71 kB]
Hodnocení vedoucího58940_brabenet.pdf [165,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58940/podrobnosti