Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Ekonomická analýza možností snižování spotřeby vody v živočišné produkci v kontextu s aktuální problematikou sucha

Autor práce: Kohoutová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Osoba oponující práci: Branžovský, Antonín
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Kohoutová, Nikola
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie [cs]
Institutional, Environmental and Experimental Economics [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Ekonomická analýza možností snižování spotřeby vody v živočišné produkci v kontextu s aktuální problematikou sucha [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Economic analysis of the possibility of reducing water consumption in livestock production in context of the current issue of drought [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
vodní stopa; spotřeba masa; externality; spotřební daň; živočišná produkce [cs]
water footprint; livestock production; meat consumption; externalities; excise tax [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce se zabývá spotřebou vody v živočišné produkci v kontextu s aktuální problematikou sucha. Představuje koncept vodní stopy a vysvětluje, jak je živočišná produkce spojena se zemědělskou, která je největším spotřebitelem pitné vody. Pomocí regresní analýzy jsou odvozeny poptávky po drůbežím, vepřovém a hovězím mase a zkoumán vztah ceny vody a ceny masa. Jsou navrženy spotřební daně na maso a je analyzováno, jak se změní spotřeba masa ve 4 různých scénářích: zdražení ceny vody, zdanění všech druhů mas, zdanění drůbežího masa a zdanění vepřového masa. Pro každou variantu je spočítaná vodní stopa. Výsledky ukázaly, že nejefektivnější způsob, jak snížit spotřebu vody v živočišné produkci, je zdanit vepřové maso. [cs]
The master thesis deals with water consumption in livestock production in context of the current issue of drought. It presents the water footprint concept and clarifies the nexus between the livestock production and the agriculture which is the largest consumer of water. Technique of regression analysis is used for estimating demand functions for poultry meat, pork and beef and for investigating the relationship between the price of water and the price of meat. Excise taxes for meat are designed and the change in consumption of meat is analysed under 4 scenarios: increase of the price of water, tax on all meat, tax on poultry meat and tax on pork. The water footprint is calculated for each option. As results have shown the tax on pork is the most effective way for reduction in water consumption in livestock production. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Geuss, Erik
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Branžovský, Antonín
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:16.11.2016
Datum poslední editace záznamu:19.09.2017 09:00:04
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 18.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60796_xkohn00.pdf [ 1,89 MB ]
Oponentura54557_Branžovský.pdf [ 813,77 kB ]
Hodnocení vedoucího60796_geue01.pdf [ 655,58 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60796/podrobnosti