Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Ekonomická analýza možností snižování spotřeby vody v živočišné produkci v kontextu s aktuální problematikou sucha

Autor práce: Kohoutová, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Osoba oponující práci: Branžovský, Antonín

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomická analýza možností snižování spotřeby vody v živočišné produkci v kontextu s aktuální problematikou sucha
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá spotřebou vody v živočišné produkci v kontextu s aktuální problematikou sucha. Představuje koncept vodní stopy a vysvětluje, jak je živočišná produkce spojena se zemědělskou, která je největším spotřebitelem pitné vody. Pomocí regresní analýzy jsou odvozeny poptávky po drůbežím, vepřovém a hovězím mase a zkoumán vztah ceny vody a ceny masa. Jsou navrženy spotřební daně na maso a je analyzováno, jak se změní spotřeba masa ve 4 různých scénářích: zdražení ceny vody, zdanění všech druhů mas, zdanění drůbežího masa a zdanění vepřového masa. Pro každou variantu je spočítaná vodní stopa. Výsledky ukázaly, že nejefektivnější způsob, jak snížit spotřebu vody v živočišné produkci, je zdanit vepřové maso.
Klíčová slova: vodní stopa; spotřeba masa; externality; spotřební daň; živočišná produkce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomická analýza možností snižování spotřeby vody v živočišné produkci v kontextu s aktuální problematikou sucha
Překlad názvu: Economic analysis of the possibility of reducing water consumption in livestock production in context of the current issue of drought
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master thesis deals with water consumption in livestock production in context of the current issue of drought. It presents the water footprint concept and clarifies the nexus between the livestock production and the agriculture which is the largest consumer of water. Technique of regression analysis is used for estimating demand functions for poultry meat, pork and beef and for investigating the relationship between the price of water and the price of meat. Excise taxes for meat are designed and the change in consumption of meat is analysed under 4 scenarios: increase of the price of water, tax on all meat, tax on poultry meat and tax on pork. The water footprint is calculated for each option. As results have shown the tax on pork is the most effective way for reduction in water consumption in livestock production.
Klíčová slova: water footprint; livestock production; meat consumption; externalities; excise tax

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Institutional, Environmental and Experimental Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2016
Datum podání práce: 17. 4. 2017
Datum obhajoby: 18.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60796_xkohn00.pdf [1,89 MB]
Oponentura54557_Branžovský.pdf [813,77 kB]
Hodnocení vedoucího60796_geue01.pdf [655,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60796/podrobnosti