Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Právo být zapomenut v kontextu elektronizace veřejné správy v ČR

Autor práce: Vycpálková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lechner, Tomáš
Osoba oponující práci: Mikulová, Magdalena
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Vycpálková, Barbora
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra práva [cs]
Department of Law [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Právo být zapomenut v kontextu elektronizace veřejné správy v ČR [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda The Right to Be Forgotten in the Context of Electronization of the Public Administration in the Czech Republic [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
právo být zapomenut; e-government; registry veřejné správy; veřejná správa [cs]
e-government; public registers; right to be forgotten; public administration [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tématem práce je institut práva být zapomenut, a to zejména v kontextu shromažďování dat veřejnou správou v České republice. Základem je analýza vybraných registrů veřejné správy, jimiž jsou insolvenční rejstřík, rejstřík trestů a evidence přestupků ve vztahu k tomuto právu. První část práce se věnuje sociologickým a historickým souvislostem, národnímu i komunitárnímu právnímu rámci a rozboru dosavadních výzkumů ve zkoumané oblasti. Ve druhé části jsou analyzovány vybrané databáze a na základě souvisejících právních předpisů jsou diskutovány možnosti a úskalí aplikace práva být zapomenut. [cs]
This thesis deals with the institute of the right to be forgotten, especially in the context of collecting data by the public administration in the Czech Republic. There are analysed selected public registers, such as insolvency register, criminal record and offenses record, in relation to this right. The first part of the thesis deals with sociological and historical aspects, state and community legal framework and the analysis of the existing research in the considered area. In the second part, selected registers are analyzed. On the basis of related law regulations, possibilities and pitfalls of application of the right to be forgotten are discussed. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Lechner, Tomáš
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Mikulová, Magdalena
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:06.10.2016
Datum poslední editace záznamu:15.09.2017 09:00:31
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 14.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce59082_xvycb00.pdf [ 1,60 MB ]
Oponentura54594_mikm01.pdf [ 596,07 kB ]
Hodnocení vedoucího59082_lect01.pdf [ 471,61 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/59082/podrobnosti