Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Právo být zapomenut v kontextu elektronizace veřejné správy v ČR

Autor práce: Vycpálková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lechner, Tomáš
Osoba oponující práci: Mikulová, Magdalena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právo být zapomenut v kontextu elektronizace veřejné správy v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem práce je institut práva být zapomenut, a to zejména v kontextu shromažďování dat veřejnou správou v České republice. Základem je analýza vybraných registrů veřejné správy, jimiž jsou insolvenční rejstřík, rejstřík trestů a evidence přestupků ve vztahu k tomuto právu. První část práce se věnuje sociologickým a historickým souvislostem, národnímu i komunitárnímu právnímu rámci a rozboru dosavadních výzkumů ve zkoumané oblasti. Ve druhé části jsou analyzovány vybrané databáze a na základě souvisejících právních předpisů jsou diskutovány možnosti a úskalí aplikace práva být zapomenut.
Klíčová slova: právo být zapomenut; e-government; registry veřejné správy; veřejná správa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právo být zapomenut v kontextu elektronizace veřejné správy v ČR
Překlad názvu: The Right to Be Forgotten in the Context of Electronization of the Public Administration in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the institute of the right to be forgotten, especially in the context of collecting data by the public administration in the Czech Republic. There are analysed selected public registers, such as insolvency register, criminal record and offenses record, in relation to this right. The first part of the thesis deals with sociological and historical aspects, state and community legal framework and the analysis of the existing research in the considered area. In the second part, selected registers are analyzed. On the basis of related law regulations, possibilities and pitfalls of application of the right to be forgotten are discussed.
Klíčová slova: e-government; public registers; right to be forgotten; public administration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 14.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59082_xvycb00.pdf [1,60 MB]
Oponentura54594_mikm01.pdf [596,07 kB]
Hodnocení vedoucího59082_lect01.pdf [471,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59082/podrobnosti