Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Industry 4.0 and HR in Logistics

Autor práce: Ermolaeva, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Osoba oponující práci: Rathouský, Bedřich
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Ermolaeva, Alexandra
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra logistiky [cs]
Department of Logistics [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Industry 4.0 and HR in Logistics [en]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Industry 4.0 a HR v logistice [cs]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Industry 4.0; trh práce; průmyslová pracovní síla; manažerské postupy [cs]
Industry 4.0; labor market; industrial workforce ; management practices [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem této diplomové práce je analyzovat vliv industry 4.0 na trh práce a určit strukturální změny průmyslové pracovní síly s implementací nových technologií. Na základě několika průzkumů provedených respektovanými poradenskými společnostmi jsme dokázali stanovit a analyzovat přístupy řízení pro nadcházející změny ve výrobních a logistických procesech. Jednou z hlavních výzev pro Industry 4.0 je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou určeny a možné řešení. Case studies popisují současnou fázi implementace Industry 4.0 v technologicky rozvinutých společnostech; ukazují hlavní úspěchy a výzvy během přechodného období. [cs]
The aim of this master thesis is to analyse the influence of Industry 4.0 on the labour market and to determine structural changes of the industrial workforce with the implementation of new technologies. Based on multiple surveys conducted by respected consultancy companies, we were able to determine and analyse management approaches for upcoming changes in manufacturing and logistics processes. One of the main challenges includes a lack of qualified employees for Industry 4.0, which are determined and possible solutions provided. Case studies represent a current implementation stage of Industry 4.0 in technology-developed companies; it shows the main successful points and challenges during the transition period. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda English [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Jirsák, Petr
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Rathouský, Bedřich
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:25.05.2016
Datum poslední editace záznamu:16.09.2017 09:00:11
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 15.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce58259_erma00.pdf [ 1,43 MB ]
Oponentura54644_ratb00.pdf [ 156,75 kB ]
Hodnocení vedoucího58259_jirsakp.pdf [ 140,26 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/58259/podrobnosti