Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Industry 4.0 and HR in Logistics

Autor práce: Ermolaeva, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Osoba oponující práci: Rathouský, Bedřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Industry 4.0 and HR in Logistics
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this master thesis is to analyse the influence of Industry 4.0 on the labour market and to determine structural changes of the industrial workforce with the implementation of new technologies. Based on multiple surveys conducted by respected consultancy companies, we were able to determine and analyse management approaches for upcoming changes in manufacturing and logistics processes. One of the main challenges includes a lack of qualified employees for Industry 4.0, which are determined and possible solutions provided. Case studies represent a current implementation stage of Industry 4.0 in technology-developed companies; it shows the main successful points and challenges during the transition period.
Klíčová slova: Industry 4.0; labor market; industrial workforce ; management practices

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 15.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58259_erma00.pdf [1,43 MB]
Oponentura54644_ratb00.pdf [156,75 kB]
Hodnocení vedoucího58259_jirsakp.pdf [140,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58259/podrobnosti