Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Bezpečnostní a strategická kultura EU

Autor práce: Kočer, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Osoba oponující práci: Stejskalová, Kristýna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezpečnostní a strategická kultura EU
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem diplomové práce je bezpečnostní a strategická kultura EU. Práce vychází z teoreticko-metodologických pozic teorie druhé generace strategické kultury, proto analýza spočívá ve zkoumání vlivu strategického chování na reprodukci strategické kultury. Okruh zkoumaného chování je vymezen působností Evropské obranné agentury (EDA). Práce se tedy zaměřuje na činnost související s obrannými schopnostmi. Analýze bezpečnostní kultury je věnováno méně pozornosti, neboť činnost EDA se týká bezpečnostního chování pouze zprostředkovaně. Cílem práce je cestou případové studie odpovědět na otázku, zda existuje strategická a bezpečnostní kultura EU. Pozitivní odpověď je shledána v případě odvození kultury od deklaratorního chování, negativní odpověď při jejím odvození od reálného chování.
Klíčová slova: strategická kultura; bezpečnostní kultura; Evropská obranná agentura; obranné schopnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezpečnostní a strategická kultura EU
Překlad názvu: Security and Strategic Culture of the EU
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Security and strategic culture of the EU is the theme of this thesis. From a theoretical and methodological point of view the thesis is embedded in the second generation of strategic culture theories; the analysis of strategic culture therefore starts with description of strategic behaviour and examines the way how it reproduces strategic culture. The scope of strategic behaviour is limited to the competence of the European Defence Agency (EDA); hence the thesis covers activities relating to (defence) capabilities. The analysis of security culture stays on the sideline because of the scope of examined behaviour. Based on the case study the thesis aims to test the existence of security and strategic culture of the EU. And it responds that although in terms of declaratory behaviour the culture exists, in relation to real behaviour it does not.
Klíčová slova: strategic culture; security culture; European Defence Agency; defence capabilities

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2015
Datum podání práce: 4. 9. 2017
Datum obhajoby: 03.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54354_xkocj42.pdf [1,50 MB]
Oponentura55271_xstek21.pdf [61,28 kB]
Hodnocení vedoucího54354_dubskyz.pdf [61,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54354/podrobnosti