Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

DRG system in the Czech Republic and its implications

Autor práce: Kučera, Dušan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bertoli, Paola
Osoba oponující práci: Lešetický, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: DRG system in the Czech Republic and its implications
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this thesis is to provide an overview of the Czech healthcare system, with focus on specialities of the healthcare product and market, describing different factors that play a role in the process. Main focus will be put on payment schemes for hospital care according to different approaches. The theoretical part will provide necessary tools to analyse the dataset in the practical part. The goal is to analyse the remuneration data from 3 different diagnosis and check for structural changes in the healthcare provision after the payment scheme was changed and the DRG was implemented. However, mainly statistical and economical description of the data will take place, I will include some medical explanations to broaden the reach of the work and analyse the dataset from different approach. The conclusion will be an answer to the question, how the DRG system changes the structure of healthcare and whether the change is beneficial both for the system and for the patients.
Klíčová slova: DRG; Healthcare; structure; implications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Institutional, Environmental and Experimental Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2015
Datum podání práce: 9. 12. 2017
Datum obhajoby: 08.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce54390_xkucd09.pdf [1,58 MB]
Oponentura55630_lesetion.pdf [722,35 kB]
Hodnocení vedoucího54390_berp00.pdf [665,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/54390/podrobnosti