Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj plaginu pro CMS Wordpress na základě zákaznických požadavků

Autor práce: Baranovsky, Nikita
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci: Oliva, Radek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj plaginu pro CMS Wordpress na základě zákaznických požadavků
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj pluginu pro jeden z nejuznávanějších open source CMS systémů WordPress. Hlavní myšlenka či idea vznikla při procesu vývoje v pracovním prostředí společnosti dodavatele pro společnost objednatele. Plugin musí splňovat kritéria a požadavky zákazníka. Hlavním úkolem pluginu je získat data od CRM systému zákazníka a dále zobrazit je na webových stránkách v prostředí WordPress. Práce obsahuje analýzy obsahu a struktury přijímaných dat a následně i ukázky kódu realizace. V závěru práce se nachází část, která se tyká možných variant pro rozšíření základní funkcionality pluginu.
Klíčová slova: vývoj pluginu pro WordPress; Plugin pro CMS WordPress; vývoj pluginu; WordPress plugin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj plaginu pro CMS Wordpress na základě zákaznických požadavků
Překlad názvu: Development of plugin for CMS WordPress based on customer requirements
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The purpose of this bachelor’s work is the development of plugin for WordPress. It is one of the most popular open source CMS system. The main idea and goal were obtained in the working process in the company of the developer for the customer's company. Plugin must meet customer's criteria and requirements. The main task of the plugin is to present the received data from the client CRM system in the WordPress environment. This work contains an analysis of requirements, an analysis of the structure and type of data received. The final part contains recommendation for extending the functionality and improving the plugin as whole.
Klíčová slova: Plugin for CMS WordPress,; plugin development; WordPress plugin development; WordPress plugin

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2017
Datum podání práce: 11. 12. 2017
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.