Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zhodnocení důchodové reformy na Slovensku

Autor práce: Šedivá, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vopátek, Jiří
Osoba oponující práci: Kaczor, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení důchodové reformy na Slovensku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení průběhu důchodové reformy na Slovensku. Teoretická část specifikuje důchodový systém před reformou, potřeby reformy a poreformní systém včetně legislativních změn. Pozornost je věnována rizikům ohrožují-cích průběžný systém financování a nastavení poreformního systému, který má rizika eliminovat. Praktická část se zabývá analýzou důchodového systémů z pohledu obyvatel. V úvodu je zpracována metodika výpočtů důchodových dávek před reformou, po reformě z I. pilíře a po reformě z I. a II. pilíře. Následně jsou pro-vedeny výpočty u tří příjmových skupin a výsledky analýzy jsou zhodnoceny. Důchodová reforma je následně zhodnocena z pohledu makrofinančního, mikrofinanč-ního a z pohledu důchodových správcovských společností.
Klíčová slova: Slovenská republika; důchodové pojištění; II. pilíř; důchodová reforma; penze; důchodový systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení důchodové reformy na Slovensku
Překlad názvu: Evaluation of Pension Reform in Slovakia
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to evaluate course of the pension reform in Slovakia. The theoretical part specifies pension system before the reform, the reform needs and the after-reform system, including legislative changes. Attention is paid to the risks that are endangering pay as you go system and to the setting up of the new system, which is supposed to eliminate the risks. The practical part is dedicated to analysis of the pension system from the point of view of population. At first, methodology of calculation of pension benefits before the reform, after the reform from I. pillar and after the reform from I. and II. pillar is compiled. Subsequently, calculations are made for three income groups and the results of the analysis are evaluated. The pension reform is subsequently assessed in terms of macro financial, micro financial and DSS (II. pillar management companies).
Klíčová slova: pension reform; II. pillar; pension insurance; pension; Slovak Republic; pension system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2016
Datum podání práce: 11. 12. 2017
Datum obhajoby: 08.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56367_nemk01.pdf [1,71 MB]
Oponentura55146_kaczorp.pdf [527,10 kB]
Hodnocení vedoucího56367_vopj01.pdf [70,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56367/podrobnosti