Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Duševní hygiena a work-life balance studentů VŠE

Autor práce: Dvořáková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Franková, Emilie
Osoba oponující práci: Pauknerová, Daniela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Duševní hygiena a work-life balance studentů VŠE
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce na téma „Duševní hygiena a work-life balance studentů VŠE“ je zaměřena na seznámení čtenáře se zásadami efektivní duševní hygieny a objasnění pojmu work-life balance. V rámci teoretické části jsou vymezeny dílčí oblasti duševní hygieny, kterými jsou například životní rytmy, životospráva, stres, nebo time management. Cílem diplomové práce je zmapovat povědomí studentů VŠE o problematice týkající se duševní hygieny a work-life balance a navrhnout pro studenty praktická doporučení. Pomocí online dotazníkového šetření byl proveden kvantitativní výzkum, kterého se zúčastnilo 387 studentů magisterského studia na VŠE. Na základě teoretické části byly v úvodu praktické části stanoveny výzkumné otázky, které byly na základě výsledků dotazníkového šetření v závěru práce vyhodnoceny.
Klíčová slova: pracovní život; duševní hygiena; work-life balance; stres

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Duševní hygiena a work-life balance studentů VŠE
Překlad názvu: Mental hygiene and work-life balance of students at University of Economics
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Master´s Thesis on the topic of “Mental hygiene and work-life balance of students at University of Economics” outlines many concepts in mental health and work-life balance in a student population. The purpose of the theoretical part of the thesis is to clarify the definition of mental hygiene with its sub-areas, such as life rhythms, eating, stress, or time management, as well as to define work-life balance. The aim of the thesis is to analyze the awareness of mental hygiene and work-life balance concepts in the student population at University of Economics and to draw up some practical guidance for these students. The online questionnaire survey carried out in a quantitative research study and was attended by 387 students of University of Economics currently studying their Master’s degree. Based on the theoretical portion, the research questions were established at the beginning of the application section. At the end the questions were evaluated based on the results of the questionnaire survey.
Klíčová slova: working life; mental hygiene; work-life balance; stress

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2016
Datum podání práce: 13. 12. 2017
Datum obhajoby: 08.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57911_xdvoj65.pdf [1,56 MB]
Oponentura55364_danielap.pdf [503,61 kB]
Hodnocení vedoucího57911_frankova.pdf [518,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57911/podrobnosti