Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza devizových intervencí v této dekádě na příkladu ČNB a SNB

Autor práce: Janout, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Osoba oponující práci: Řežábek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza devizových intervencí v této dekádě na příkladu ČNB a SNB
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá devizovými intervencemi České národní banky a Švýcarské národní banky. V posledních letech kdy se centrální banky ve svém měnovém uvolňování v prostředí velmi nízké inflace dostaly s úrokovými sazbami téměř na nulu, tak mnohé zvolily jako svůj alternativní měnový nástroj právě intervence ve snaze dosáhnout svých měnových cílů. V obou zemích byly již intervence ukončeny, tudíž pojmenování dopadů a vůbec analýza důvodů zvolení tohoto nástroje je atraktivním tématem. Cílem práce je rozebrat výchozí ekonomickou situaci v obou zemích, pojmenovat důvody a průběh intervencí a shrnout určité závěry. Poslední část je věnována komparaci obou intervencí. Rovněž je nastíněn budoucí vývoj měnové politiky ČNB a možné další konsekvence.
Klíčová slova: apreciace; deflace; depreciace; devizové intervence; měnový kurz; cílování inflace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza devizových intervencí v této dekádě na příkladu ČNB a SNB
Překlad názvu: An analysis of foreign exchange interventions induced by the Czech National Bank and the Swiss National Bank over the last decade
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is about interventions induced by the Czech National Bank and the Swiss National Bank. In last years central banks were using quantitative easing, but as they were in an environment of zero interest rates, most of them chose as an alternative monetary tool currency interventionism in an effort to achieve their monetary targets. Both countries have already ended their interventions, therefore analyzing the impacts and reasons for choosing this tool is highly interesting. The aims of this thesis are to analyze the default economic situation in both countries, state the reasons and the process of the interventions and to reach conclusions. The last part is devoted to a comparison of both interventions. Moreover it describes the future evolution of czech monetary policy and possible further consequences.
Klíčová slova: depreciation; appreciation; exchange rate; inflation-targeting; deflation; currency interventions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2017
Datum podání práce: 15. 12. 2017
Datum obhajoby: 08.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61863_xjand29.pdf [2,43 MB]
Oponentura55201_rezabekp.pdf [407,59 kB]
Hodnocení vedoucího61863_step01.pdf [1,21 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61863/podrobnosti