Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza aktivní politiky zaměstnanosti v České republice a vybraných státech Evropy v letech 2012 - 2017 v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí

Autor práce: Stehlíková, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci: Vebrová, Ludmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza aktivní politiky zaměstnanosti v České republice a vybraných státech Evropy v letech 2012 - 2017 v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je navrhnout opatření aktivní politiky zaměstnanosti, která by měla Česká republika přijmout v reakci na čtvrtou průmyslovou revoluci. Ta se svými nejistými dopady na trh práce i další oblasti národního hospodářství dostává do popředí politických a akademických debat. První část práce uvádí do problematiky čtvrté průmyslové revoluce a jejího vlivu na trh práce. Ve druhé části práce jsou analyzována zásadní opatření přijatá ve vybraných státech Evropy i v České republice. Výstupem práce je několik návrhů opatření aktivní politiky zaměstnanosti, která by Česká republika měla přijmout vzhledem k její současné situaci ve vztahu ke čtvrté průmyslové revoluci. Navržená opatření podporují zejména zapojení mladých pracovníků, nenahraditelných profesí a široké veřejnosti prostřednictvím její edukace.
Klíčová slova: Čtvrtá průmyslová revoluce; Aktivní politika zaměstnanosti; Trh práce; Digitalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza aktivní politiky zaměstnanosti v České republice a vybraných státech Evropy v letech 2012 - 2017 v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí
Překlad názvu: Analysis of active labour market policy in Czech Republic and chosen states of Europe from 2012 to 2017 related to fourth industrial revolution
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to suggest active labour market policy measures, which should be adopted by the Czech Republic to react to the fourth industrial revolution. The revolution with its uncertain consequences on labour market is becoming the main topic of political and academic debates. First part of the thesis introduces the issue of the fourth industrial revolution and its impact on labour market. In the second part, the most important measures adopted in chosen states of Europe and Czech Republic are being analysed. The output of the thesis are a few proposals of active labour market policy measures which Czech Republic should adopt according to its situation concerning fourth industrial revolution. Suggested measures support mainly participation of young workers, unreplaceable professions and public through its education.
Klíčová slova: labour market; digitalization; fourth industrial revolution; active labour market policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2017
Datum podání práce: 17. 12. 2017
Datum obhajoby: 08.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61774_xstei23.pdf [1,43 MB]
Oponentura55282_vebl01.pdf [381,82 kB]
Hodnocení vedoucího61774_xszal03.pdf [401,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61774/podrobnosti