Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Úpravy tržních násobků v rámci ocenění podniků

Autor práce: Staňková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Osoba oponující práci: Krch, Přemysl

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Úpravy tržních násobků v rámci ocenění podniků
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V praxi oceňování podniků pomocí metody srovnatelných podniků (resp. tržní násobky v užším smyslu) se setkáváme s potřebou zohlednění rozdílů mezi oceňovanou společností a porovnatelnous skupinou. Konkrétně jsem se zaměřila na úpravy (i) růstu tržeb, (ii) faktoru ziskovosti, (iii)velikosti, (iv) majoritních a minoritních vlastnických podílů a (v) faktor obchodovatelnosti. Pro tyto oblastni jsem zvolila podle mého názoru nejvodnější metodu, kterou jsem následně v praktické části aplikovala na konkrétní příklad společnosti AVG Technologies N.V.
Klíčová slova: tržní násobky; tržní ocenění podniku; metoda srovnatelných podniků

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Úpravy tržních násobků v rámci ocenění podniků
Překlad názvu: Adjustments on trading multiples in relation to business valuation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In valuation practice using the market approach we are concerned with differences between the company which is the subject of our valuation and the compiled peer group of comparable companies. The topic of this thesis is to discuss methodologies to adjust the trading multiples to this differences. Specifically I discuss the adjustment for (i) the growth rate, (ii) margin rates, (iii) size, (iv) controlling and non-controlling ownership and (v) illiquidity of closely held companies. For each of this factors I choose a suitable adjustment methodology based on my analysis which I apply on an sample company (AVG Technologies N.V.)
Klíčová slova: market appraoch; trading multiples; business valuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2017
Datum podání práce: 29. 12. 2017
Datum obhajoby: 26.03.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62861_xstav31.pdf [1,53 MB]
Oponentura55493_Krch.pdf [537,71 kB]
Hodnocení vedoucího62861_marik.pdf [240,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62861/podrobnosti