Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění společnosti C. BECHSTEIN EUROPE s. r. o.

Autor práce: Matysová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Osoba oponující práci: Maříková, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti C. BECHSTEIN EUROPE s. r. o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku C. Bechstein Europe s. r. o. k 1. 1. 2016. Tento podnik se zabývá výrobou a prodejem klavírů a pianin. V první kapitole je provedena finanční analýza za období od roku 2011 do roku 2015. Druhá kapitola obsahuje strategickou analýzu. Následující kapitola je zaměřena na identifikaci a propočet generátorů hodnoty, její výstup tvoří finanční plán. Pro výsledné ocenění v poslední kapitole byly využity metody diskontovaných peněžních toků v podobě cash flow to firm a metoda multiplikační založená na výsledku hospodaření před zdaněním a úroky (EBIT).
Klíčová slova: finanční analýza; klavíry; strategická analýza; ocenění; finanční plán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti C. BECHSTEIN EUROPE s. r. o.
Překlad názvu: Business valuation of the company C. Bechstein Europe s. r. o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Master’s thesis is focused on business valuation of the company C. Bechstein Europe s. r. o. Date of valuation is 1. 1. 2016. This company produces and sells pianos. Financial analysis between 2011 and 2015 is carry out in the first chapter of this thesis. The second chapter contains strategic analysis. Following chapter is focused on identification and calculation of value drivers, output of this analysis represents financial plan. Discounted cash flow method and multiplier method based on Earning Before Interests and Taxes (EBIT) are used for final valuation in the last chapter.
Klíčová slova: business valuation; pianos; financial plan; financial analysis; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2016
Datum podání práce: 31. 1. 2018
Datum obhajoby: 14.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60063_xmatp46.pdf [1,98 MB]
Oponentura55603_marikova.pdf [176,11 kB]
Hodnocení vedoucího60063_pema.pdf [108,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60063/podrobnosti