Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění společnosti AMPO s. r. o.

Autor práce: Šípková, Radka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Marek, Petr
Osoba oponující práci: Poborský, František

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti AMPO s. r. o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je ocenění společnosti AMPO s. r. o. Tato společnost se zabývá prodejem strojírenských komponentů, které umožňují stavbu strojů stavebnicovou formou, v sídle firmy provádí montáž a kompletace převodovek a zajišťuje demontáž a diagnostiku poškozených produktů s následnou opravou. Diplomová práce se skládá z několika částí. Nejprve byla společnost zanalyzována z finančního hlediska. Společnost byla také porovnána s konkurenčními společnostmi. Následně byla provedena strategická analýza, jejímž vyústěním bylo naplánování tržeb. Po sestavení finančního plánu pro období 2016-2021 byla stanovena diskontní míra pro diskontování peněžních toků a následně byl podnik oceněn. Pro ocenění byly použity dvě metody ocenění: výnosová metoda diskontovaných peněžních toků a multiplikační metoda.
Klíčová slova: finanční plán; diskontní míra; ocenění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění společnosti AMPO s. r. o.
Překlad názvu: Valuation of the company AMPO s. r. o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this Master’s thesis is the valuation of the company AMPO s. r. o. This company sales components for machineries and their equipment, performs assembling and assembly of gearboxes and it also ensures dismantling and diagnostics of damaged products with subsequent repairs. The Master’s thesis consists of several parts. Firstly, the company was analysed from financial point of view. The company was also compared with competing companies. Subsequently, a strategic analysis was carried out and was followed by the planning of sales. After creating the financial plan for the period 2016-2021, a discount rate was set for the purpose to discount the cash flow. At the end of the thesis, the company was valued using 2 methods of valuation: discounted cash flow method and multiplier method.
Klíčová slova: financial plan; discount rate; valuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2016
Datum podání práce: 31. 1. 2018
Datum obhajoby: 14.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58229_xsipr00.pdf [1,95 MB]
Oponentura55604_xpobf01.pdf [166,57 kB]
Hodnocení vedoucího58229_pema.pdf [112,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58229/podrobnosti