Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza stylů výuky v ekonomickém vzdělávání

Autor práce: Navrátilová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krpálek, Pavel
Osoba oponující práci: Krpálková Krelová, Katarína

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza stylů výuky v ekonomickém vzdělávání
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vyučovacími styly v ekonomickém vzdělávání na středních školách. Teoretická část shrnuje základní informace o výchovně-vzdělávacím procesu. Dále rozebírá jednotlivé kategorie dělení vyučovacích stylů. Uvedeny jsou pouze nejběžněji zmiňované kategorie. Praktická část obsahuje výsledky pedagogického výzkumu. Ten se skládá z hospitací, řízených rozhovorů a dotazníků. Data jsou zpracovány tak, aby v závěru vyšly profily učitelů, specifikované třemi kategoriemi dělení výukových stylů.
Klíčová slova: výchovně-vzdělávací proces; vyučovací styl; dělení vyučovacích stylů; působení učitelů na žáky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza stylů výuky v ekonomickém vzdělávání
Překlad názvu: Analysis of Teaching Styles in Economic Education
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the teaching styles in economic education, at high schools. The theoretical part summarized primary informations about the teaching/learning process. The most common teachers‘ teaching styles are presented. The second part of the thesis contains the results of educational research. Research of the observation, the structured interview and the questionnaire consists. The profile of all teachers from research are result.
Klíčová slova: teaching/learning process; teaching style; division of teaching styles; the influence of teacher on the students

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 10. 2016
Datum podání práce: 5. 2. 2018
Datum obhajoby: 07.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59489_navj01.pdf [2,00 MB]
Veřejná příloha16488_navj01.pdf [168,25 kB]
Oponentura55594_krpk00.pdf [90,61 kB]
Hodnocení vedoucího59489_krpp01.pdf [86,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59489/podrobnosti