Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Hodnotové báze rezidenční nemovitosti

Autor práce: Wohlhöfner, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Osoba oponující práci: Šnajberg, Oxana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnotové báze rezidenční nemovitosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá hodnotovými bázemi, které se běžně v praxi aplikují v rámci ocenění rezidenčních nemovitých věcí. Empirická část práce se skládá z analýzy trhu s rezidenčními nemovitostmi v České republice. Tato část práce slouží k podložení ocenění. Dále je provedeno ocenění rodinného domu na základě třech hodnotových bází, tedy na základě tržní hodnoty, investiční hodnoty a zástavní hodnoty. Cílem ocenění je doložení rozličného pohledu na hodnotu nemovitosti z hlediska jednotlivých hodnotových bází.
Klíčová slova: Ocenění nemovitosti; Hodnotové báze ocenění; Rezidenční nemovitost; Hodnototvorné faktory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnotové báze rezidenční nemovitosti
Překlad názvu: Value basis of residential real estate
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis focuses on value basis that are regularly used within the valuation of residential real estates. Empirical park of this work consists of residential real estate market analysis of Czech republic. This park of thesis attend to create the base for the upcoming valuation. Then the valuation of particular family house is made on the basis of Market value, Invesment value and Mortgage Lending value. The goal of this thesis is to provide diverse look on the value of a residential real estate.
Klíčová slova: Value basis; Value-generating factors; Real estate valuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 12. 2016
Datum podání práce: 21. 2. 2018
Datum obhajoby: 26.03.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61898_xwohj01.pdf [3,21 MB]
Oponentura55702_xanto03.pdf [223,46 kB]
Hodnocení vedoucího61898_marik.pdf [299,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61898/podrobnosti