Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Právní formy investičních fondů a jejich specifika oproti obecné úpravě obchodních korporací

Autor práce: Zacharieva, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brodani, Jana
Osoba oponující práci: Staniek, Dušan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právní formy investičních fondů a jejich specifika oproti obecné úpravě obchodních korporací
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vymezením pojmu investiční fond a dalšími souvisejícími pojmy, popisem konkrétních právních forem investičních fondů a jejich odlišením od obecných právních forem obchodních korporací. Zvláštní důraz je zde kladen na právní úpravu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, jejíž význam v oblasti investičních fondů roste nejen v České republice. Akciová společnost s proměnným základním kapitálem je porovnávána s dalšími dvěma užívanými právními formami investičních fondů v českém právním řádu, konkrétně s podílovým fondem a akciovou společností. Dále je v této práci porovnávána česká právní úprava akciové společnosti s proměnným základním kapitálem s právní úpravou této formy v Lucembursku.
Klíčová slova: investiční fond; právní formy investičních fondů; SICAV; akciová společnost s proměnným základním kapitálem; Lucembursko; podílový fond; akciová společnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právní formy investičních fondů a jejich specifika oproti obecné úpravě obchodních korporací
Překlad názvu: Legal forms of the investment funds and their particularities compared to the common business corporations
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis concerns the definition of the investment fund and the other related terms, description of the specific legal forms of the investment funds and their differentiation from the common legal forms of the business corporations. Greater emphasis is placed on the legislation of SICAV, whose significance in the field of investment funds is increasing not only in the Czech Republic. SICAV is compared with the other two used legal forms of the investment fund in the Czech Republic, the mutual fund and the public limited company in particular. Furthermore, Czech SICAV is also compared with the SICAV in Luxembourg.
Klíčová slova: legal forms of the investment funds; SICAV; investment fund; mutual fund; public limited company; Luxembourg

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2018
Datum podání práce: 9. 4. 2018
Datum obhajoby: 26.04.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64368_zact00.pdf [566,96 kB]
Oponentura56062_xstad05.pdf [541,61 kB]
Hodnocení vedoucího64368_xmicj19.pdf [997,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64368/podrobnosti