Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Design a typografie plánovacích kalendářů v zaměření na roční diář

Autor práce: Dušková, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Khabirova, Majja
Osoba oponující práci: Hyu Nghia, Phung

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Design a typografie plánovacích kalendářů v zaměření na roční diář
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Popularita plánovačů všech druhů v posledních letech rapidně vzrostla. Cílem této bakalářské práce je vytvořit několik návrhů, které budou později uvedeny na trh pod značkou printintin. V teoretické části pak budou vysvětleny obecné pojmy, popsán jejich design a faktory, které jej ovlivňují, a v neposlední řade uveden obecný postup při jejich tvorbě. Před samotným ná-vrhem bude představena analýza konkurence několika typů plánovačů. Konkurence na českém trhu bude v práci srovnána se zahraničním trhem.
Klíčová slova: plánovač; papírenská firma; design; publikace; diář; plánování; papírnictví; typografie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Design a typografie plánovacích kalendářů v zaměření na roční diář
Překlad názvu: Design and typography of planners
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Popularity of planners has risen rapidly in last few years. A purpose of this bachelor’s thesis is to create several designs, which will be launched under a stationery brand printintin. The the-oretical part explains general terms, describes planners design and factors which affect them. In the second part it states general procedure of planner production. Before the designing itself, the analysis of competition will be introduced. Czech companies will be compared to foreign competitors.
Klíčová slova: diary; planners; publication; design; planning; stationery company; stationery; typography

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2017
Datum podání práce: 29. 4. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.