Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Strategická a finančná analýza firmy Čedok, a.s.

Autor práce: Belančatová, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Ontkocova, Ivana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická a finančná analýza firmy Čedok, a.s.
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom tejto diplomovej práce je vykonať finančnú a strategickú analýzu spoločnosti Čedok, a.s. v rokoch 2012 až 2016. Finančné zdravie spoločnosti je vyhodnotené na základe finančnej analýzy a faktory, ktoré na vybranú spoločnosť pôsobia, sú vymedzené na základe strategickej analýzy. Práca je rozdelená na metodickú a praktickú časť. Prvá časť sa zameriava na teoretické poznatky z finančnej a strategickej analýzy. V praktickej časti sú aplikované metódy, ktoré boli definované v metodickej časti, a zároveň sú porovnávané s konkurenčnou spoločnosťou. Záver práce je venovaný zhrnutiu a zhodnoteniu výsledkov analýzy.
Klíčová slova: strategická analýza; finančná analýza; Čedok, a.s.; finančné zdravie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategická a finančná analýza firmy Čedok, a.s.
Překlad názvu: Strategic and financial analysis of a company Čedok, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this diplma thesis is to develop financial and strategic analysis of a company Čedok, a.s. in years 2012 to 2016. Financial health of this company is evaluated by financial analysis and factors, that affect this company are determined by strategic analysis. The thesis is divided into two parts- methodological and practical. First part focuses on the theory of the financial and strategic analysis. In the practical part methods defined in the first part are applied and compared with a competing company. The conclusion contains summarization of results and overall review of analyzed company.
Klíčová slova: financial analysis; strategic analysis; Čedok, a.s.; financial health

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2018
Datum podání práce: 3. 10. 2018
Datum obhajoby: 17.10.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65521_xbeld06.pdf [1,34 MB]
Oponentura58590_Ontkocova.pdf [220,77 kB]
Hodnocení vedoucího65521_jahol.pdf [269,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65521/podrobnosti