Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Проблемы внедрения производственной системы Lean в российских организациях.

Autor práce: Baksheeva, Ekaterina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Háša, Stanislav
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Проблемы внедрения производственной системы Lean в российских организациях.
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: по-русски
Abstrakt: Предметом исследования бакалаврской работы являются проблемы, связанные с внедрением производственной системы Lean на предприятии АО «ОМК».Бакалаврская работа разделена на четыре части. В первой части описана актуальность работы, ее цель, задачи и методы. Вторая часть посвящена основным теоретическим аспектам внедрения производственной системы Lean в российских организациях. В третьей части было проведено исследование отношения к бережливому производству на предприятии АО «ОМК», а так же составлена программа коррекции и совершенствования внедрения производственной системы Lean на предприятии АО «ОМК». В последней части представлены итоги данной исследовательской работы.
Klíčová slova: Бережливое производство; Lean Manufacturing; Производственная система

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Проблемы внедрения производственной системы Lean в российских организациях.
Překlad názvu: The problems of implementation of Lean Manufacturing in Russian organizations
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Russian
Abstrakt: The subject of research of bachelor's work is the problems, connected with the implementation of Lean Manufacturing in United Metallurgical Company (АО «ОМК»).Bachelor's work is divided into four parts. The first part describes the relevance of the work, its purpose, tasks and methods. The second part is devoted to the theoretical basis for implementation of Lean Manufacturing in Russian organizations. In the third part there was done a research of staff’s attitude to Lean Manufacturing in United Metallurgical Company (АО «ОМК») and also the program of improvement of Lean Manufacturing in United Metallurgical Company (АО «ОМК») was developed. The last part presents the results of this research work.
Klíčová slova: Lean Production; Lean Manufacturing; Production System

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.