Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Анализ маркетинговой стратегии и пути ее совершенствования

Autor práce: Gurov, Igor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Osoba oponující práci: Boháček, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Анализ маркетинговой стратегии и пути ее совершенствования
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: по-русски
Abstrakt: Предметом бакалаврской работы является анализ эффективности маркетинговой стратегии организации Skoda и пути ее повышения.Целью работы - на основе анализа эффективности маркетинговой стратегии организации, разработать рекомендации по ее повышению с целью повышения устойчивости организации на рынке. Компания «Skoda» крупная производственная компания, основанная в 1925 года, основными видами деятельности которой является производство автомобилей. В первой главе работы раскрыты теоретические аспекты политики предприятия. Вторая глава включает описание компании и ее деятельности. В третьей главе предложения по совершенствованию конкурентной стратегии данной компании.
Klíčová slova: Шкода; маркетинг; конкурентная стратегия

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Анализ маркетинговой стратегии и пути ее совершенствования
Překlad názvu: Analysis of marketing strategy and ways to improve it
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Russian
Abstrakt: Abstract:The subject of my bachelor work is an analysis of the effectiveness of the marketing strategy of the organization Skoda and ways to improve it.The purpose of the work is to analyze the effectiveness of the organization's marketing strategy and develop recommendations for improving it in order to improve the stability of the organization on the market. CompanySkoda is a large manufacturing company founded in 1925year, the main activities of which is the production of cars. In the first chapter of the work, theoretical aspects of enterprise policy are disclosed.The second chapter includes a description of the company and its activities. In the third chapter of the proposal to improve the competitive strategy of this company.
Klíčová slova: Skoda; marketing; competitive strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2018
Datum podání práce: 12. 11. 2018
Datum obhajoby: 16.11.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65409_guri00.pdf [785,09 kB]
Veřejná příloha17729_guri00.pdf [785,09 kB]
Oponentura59172_Boháček.pdf [818,11 kB]
Hodnocení vedoucího65409_vavra.pdf [423,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65409/podrobnosti