Analýza vlivu hlukového znečištění na ceny bytů v Praze pomocí hédonické cenové metody

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu hlukového znečištění na ceny bytů v Praze pomocí hédonické cenové metody
Autor práce:
Štěpáníková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Fischer, Jakub
Osoba oponující práci:
Musil, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Excessive noise has a significant negative effect on a person’s health. Research studies, e.g. Tyrväinen (1997), Baranzini & Ramirez (2005) or Andersson et al. (2009), have confirmed that noise has also a negative effect on real estate prices. However, studies analyzing the effect of noise pollution on real estate prices in Prague are missing. The primary aim of this thesis is to fill this gap and offer a holistic analysis of the effects of noise pollution.The thesis utilizes the hedonic price method to explore factors influencing apartment prices in three districts in Prague; Smichov, Zizkov and Holesovice. It finds that an apartment’s area, condition and distance from the city center are statistically significant, while noise pollution is not. Lastly, the thesis discusses potential explanations for these conclusions and offers suggestions for future research.
Klíčová slova:
hedonic price; hedonic model; noise pollution; real estate prices; Prague

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Economic Statistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 2. 2018
Datum podání práce:
16. 5. 2018
Datum obhajoby:
2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.