Dopad zavedení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopad zavedení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení
Autor práce:
Trmalová, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci:
Trgiňa, Gejza
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to find out if the tax relief for preschool education influenced the decision of the parents to place the child in the preschool facility or if they knew about it, all for the year 2017. Tax relief for preschool education could be applied for the first time in 2014. The first part of the workdefines indirect support from state for families with children, where the main consideration is the tax relief for preschool education. The following part describes the preschool facility in the Czech Republic and the reconciliation of the work and family life of the parents. In the end, the data obtained from the questionnaire survey sent to the parents of the children aged between 2 and 7 years og age were analyzed. From the analysis of these data, it was assessed whether the parents used the tax relief in 2017 or at least knew about it.
Klíčová slova:
preschool education; tax relief for preschool education; reconciling family and working life

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 12. 2017
Datum podání práce:
5. 6. 2018
Datum obhajoby:
2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.