Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Dopad zavedení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení

Autor práce: Trmalová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci: Trgiňa, Gejza

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad zavedení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zjištění, zda sleva za umístění dítěte ovlivnila rozhodnutí rodičů umístit dítě do předškolního zařízení, popřípadě zda o ní vůbec věděli, a to vše za rok 2017. Slevu za umístění dítěte bylo možné poprvé uplatnit za rok 2014. První část prácedefinuje nepřímou podporu rodin s dětmi, kde hlavní pozornost má právě sleva za umístění dítěte. Na tu pak navazuje popis věnovaný předškolním zařízení v České republice a dále je rozebíráno sladění pracovního a rodinného života rodičů. V závěru jsou analyzovány data získaná z dotazníkového šetření rozeslaného rodičům dětí mezi 2 a 7 lety věku. Z analýzy těchto dat bylo vyhodnoceno, zda rodiče slevu v roce 2017 využili, popřípadě o ní alespoň věděli.
Klíčová slova: předškolní zařízení; sleva za umístění dítěte; sladění rodinného a pracovního života

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopad zavedení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení
Překlad názvu: Impact of the tax relief for preschool education
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is to find out if the tax relief for preschool education influenced the decision of the parents to place the child in the preschool facility or if they knew about it, all for the year 2017. Tax relief for preschool education could be applied for the first time in 2014. The first part of the workdefines indirect support from state for families with children, where the main consideration is the tax relief for preschool education. The following part describes the preschool facility in the Czech Republic and the reconciliation of the work and family life of the parents. In the end, the data obtained from the questionnaire survey sent to the parents of the children aged between 2 and 7 years og age were analyzed. From the analysis of these data, it was assessed whether the parents used the tax relief in 2017 or at least knew about it.
Klíčová slova: preschool education; tax relief for preschool education; reconciling family and working life

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2017
Datum podání práce: 5. 6. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.