Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza relokace prodejního skladu a její dopad na ekonomické ukazatele

Autor práce: Uhlík, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Váchová, Lucie
Osoba oponující práci: Pevná, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza relokace prodejního skladu a její dopad na ekonomické ukazatele
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je analyzovat vybrané ekonomické ukazatele společnosti A.W.Faber-Castell Česká Republika spol. s r.o.. Analyzovat jejich vývoj v čase před a po relokaci skladu. Relokace skladu byla rozhodnuta na nejvyšší úrovni managementu, za účelem zvýšení celkové efektivnosti skupiny Faber-Castell, jehož česká pobočka je jed-nou z menších poboček. Problematika relokace skladu je ve firmě dlouhou dobu disku-tovaným tématem. Vypracované analýzy, které měl TOP management k dispozici byly cíleny na vztah relokace a kumulovaných výsledků skupiny, dopady na českou pobočku nebyli klíčovým faktorem. Cílem této práce je zaměřit se právě na některé z vybraných ukazatelů a zjistit jak se projevila vlastní relokace na jejich výsledných hodnotách.
Klíčová slova: Ekonomické ukazatele; Logistický koncept; Relokace skaldu; Incoterms; Obrat zásob; Rozvaha; Likvidita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza relokace prodejního skladu a její dopad na ekonomické ukazatele
Překlad názvu: Analysis of sales warehouse relocation and its impact on economic indicators
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to analyze the selected economic indicators of company A.W.Faber-Castell Česká Republika spol. s r. o. as well as to analyze development of these indicators before and after the relocation of warehouse. The relocation was decided by the group top management to increase the overall efficiency of Faber-Castell group. Faber-Castell Czech branch is one of smaller ones. The warehouse relocation is a long time discussed topic at the company. The analysis which the group top management had at disposal was focused on the impact of the warehouse relocation for the cumulative results of Faber-Castell group. The impact on the Czech subsidiary was not a key factor. The aim of this thesis is focused on the selected economic indicators as well as to find out how the relocation affected the final values of these indicators.
Klíčová slova: Economic indicators; Logistic concept; Relocation of thr warehouse; Incoterms; Liquidity; Inventory turnover; Balance sheet

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2017
Datum podání práce: 21. 12. 2018
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.