Valuation of 02 Czech Republic a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Valuation of 02 Czech Republic a.s.
Autor práce:
Stehno, Josef
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci:
Sieber, Patrik
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Thesis aims to assess the value of the company O2 Czech Republic a.s. to the date 29th of June 2018 and based on determined enterprise value sets a goal share price for potential investors. The valuation is conducted from the position of an external analysis and no internal or otherwise publicly not available data are used. Theoretical part of thesis includes a brief overview of different applicable valuation methods and introduces a general approach to company valuation based on which builds the practical part of thesis. In practical part of thesis is conducted an analysis of telecommunication industry in which O2 Czech Republic a.s. operates, complemented with financial analysis of company with focus on comparison to its competitors. Valuation part of the thesis is built on two valuation methods, first the intrinsic valuation method based on DCF model and as a supportive relative valuation based on multiples method. The final output of valuation is comparison of valuation results with the current O2 CZ share market price and investment recommendation.
Klíčová slova:
Valuation; Telecommunication; DCF

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 10. 2017
Datum podání práce:
29. 8. 2018
Datum obhajoby:
2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.