Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Překonávání bariér při vstupu na český pracovní trh se zaměřením na migranty z Ukrajiny, Ruska a Vietnamu

Autor práce: Prát, Šárka
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Macháček, Jaroslav
Osoba oponující práci: Kotýnková, Magdalena; Kunc, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Překonávání bariér při vstupu na český pracovní trh se zaměřením na migranty z Ukrajiny, Ruska a Vietnamu
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce se zaměřuje na ekonomické migranty z Vietnamu, Ukrajiny a Ruska působící na českém trhu práce. Primárním cílem disertační práce je identifikovat a posoudit překážky pro vstup vybraných skupin migrantů na český pracovní trh na základě zkušeností těch státních příslušníků, kteří jsou již na trhu práce v ČR integrováni.Sekundární cíl směřuje k nalezení způsobů a zpracování poznatků o prostředcích, které migranti volí k překonání nalezených bariér.Součástí práce je rovněž diskuze o koncepci imigrační politiky a jejího možného zefektivnění z hlediska českého trhu práce. Dále se text zaměřuje na určení a vyhodnocení možností zefektivnění uplatnění migrantů pocházejících z vybraných zemí na český pracovní trh a také na podporu a následné zlepšení zacházení s touto cílovou skupinou. Podpora efektivnosti je zhodnocena v rámci vstupu migrantů na pracovní trh.
Klíčová slova: imigrační politika; bariéry; Ukrajina; Vietnam; Rusko; Česká republika; pracovní trh; migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika - veřejná správa
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Překonávání bariér při vstupu na český pracovní trh se zaměřením na migranty z Ukrajiny, Ruska a Vietnamu
Překlad názvu: Barrier reduction in accessing the Czech labor market: Specific to migrants from the Ukraine, Russia, and Vietnam
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The paper focuses on economic migrants emigrating from Vietnam, Ukraine and Russia, and working in the Czech labor market. The primary objective of the paper is to identify the obstacles for entry into the Czech labor market from the point of view of a migrant who is already active within the Czech labor market. The secondary objective is to identify the coping strategies that migrants adopt in order to overcome these identified barriers. Part of the paper is also a discussion on the setting of immigration policy and its possible streamlining. The purpose of the dissertation theses is also to identify possibilities for making the integration of migrants more effective in the Czech labor market and to support the target group to receive better treatment.
Klíčová slova: labor market; barriers; immigration policy; Vietnam; Ukraine; Russia; migration; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika - veřejná správa
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2013
Datum podání práce: 24. 9. 2018
Datum obhajoby: 31.10.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55272_xzats00.pdf [3,87 MB]
Veřejná příloha16609_xzats00.pdf [129,84 kB]
Oponentura58745_kotynkov.pdf [277,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55272/podrobnosti