Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

The Wealth Effects in Cross-border European Banking M&A

Autor práce: Ferreira Moreira, David
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Osoba oponující práci: Stádník, Bohumil; Mejstřík, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The Wealth Effects in Cross-border European Banking M&A
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The cross-border European banking M&A wave is currently at an all-time low in aggregated value, and with no similar precedents in the past century. From the 1980s until 2007, the M&A industry overall grew exponentially, changing the landscape of the financial structure and the economic wealth. This research groundwork comprises the period between 1985 and 2017, and was built under an extensive investigation about the major drivers of banking M&A. The focus of the empirical study was conducted to find evidence of the wealth effects to shareholders around the transaction announcement to the bidder, to the target, and to the combined entities. Our empirical findings regarding wealth effects in cross-border banking M&As show significant negative abnormal returns to the bidding banks after the announcement date, stock value creation to the targets, and significant positive abnormal stock gains to the combinedentities. We explain our different results from the existing studies until 2008 as stemming from the different financial landscape after the financial crisis, by the consistent lack of profitability, and by the excess of existing small and medium size banks in Europe during the last ten years.Our results are in line with the latest studies made by policy makers and scientific researchers about European banking profitability and consolidation.
Klíčová slova: Mergers ; Acquisitions; Banking; Europe; Value

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2018
Datum podání práce: 2. 9. 2018
Datum obhajoby: 26.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66505_xferd00.pdf [1,90 MB]
Veřejná příloha17627_xferd00.pdf [1,26 MB]
Oponentura58711_stab01.pdf [589,85 kB]
Oponentura58728_Mejstřík.pdf [2,13 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66505/podrobnosti