Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sociální zabezpečení ve Švédsku

Autor práce: Friedl, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Osoba oponující práci: Klímová, Jitka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociální zabezpečení ve Švédsku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o problematice sociálního zabezpečení ve Švédsku jakožto státu s velmi vysokými výdaji spojenými se sociálním systémem. Samotná práce je situovaná do tří kapitol, které jsou poté rozděleny na dílčí podkapitoly. První kapitola je zaměřena na sociální zabezpečení obecně. Druhá kapitola se již zabývá sociálním zabezpečením ve Švédsku. Třetí a zároveň poslední kapitola se taktéž zabývá sociálním zabezpečením ve Švédsku a je rozčleněna celkem do sedmi podkapitol. Má za úkol detailní popis jednotlivých subsystémů. Veškeré informace jsou poté shrnuty v závěru práce.
Klíčová slova: Sociální; Zabezpečení; Švédsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sociální zabezpečení ve Švédsku
Překlad názvu: Social security in Sweden
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of bachelor thesis is to describe social security system in Sweden as a state with a large amount of financial expanses spend on social security. The thesis itself is situated into three chapters when each chapter is further broken into more subchapters. First one defines basic terms and describes social security in general. The second one is focused on introduction to social security in Sweden and the final chapter is divided into seven subchapters which describe social security in Sweden in details through all the systems. All the presented informations are summarise in conclusion.
Klíčová slova: Social; Security; Sweden

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2016
Datum podání práce: 11. 9. 2018
Datum obhajoby: 16.10.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58689_fria01.pdf [478,86 kB]
Oponentura52803_xkucj24.pdf [86,75 kB]
Hodnocení vedoucího58689_nemeco.pdf [388,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58689/podrobnosti