Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Nudging and choice architecture in health - A way to improve nutrition?

Autor práce: Quirchmair, Markus
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci: Fahy, Nick

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nudging and choice architecture in health - A way to improve nutrition?
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: AbstractBackground: A large proportion of the global burden of non-communicable diseases are caused by unhealthy food choices of individuals which are shaped by unconscious factors. Nudging and choice architecture can be a tool for policymakers in order to steer people towards choices that will help them to live healthier, longer and better lives. This is an emerging strategy gaining attention within Austria, but about which many uncertainties remain.Objective: The purpose of this study was to explore the current state of ‘nudging’ in Austria, taking the specific example of its application for healthier nutrition. First and foremost, this study provides insights of the attitudes, perceptions and knowledge of decision-makers and advisors regarding the theoretical concepts of ‘nudging’ and ‘choice architecture’ in the Austrian health setting.Methods: With a grounded theory approach ten semi-structures interviews were conducted with decision-makers and advisors in the Austrian healthcare system. Purposive sampling was used to identify these participants.Results: The most important finding was that there seems to be a lack of knowledge and discussion about the topic of nudging and choice architecture in Austria. Five different themes were identified after the analysis: Ignorance, fuzzy definition, ethical aspects, evidence of nudging and political influences. Conclusion: There is the need of an objective and fact-based political and societal discussion about nudging, the opportunities and benefits as well as the risks and the limits to it.
Klíčová slova: Nutrition; Choice Architecture; Qualitative Research; Behavioural Economics; Nudging

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 4. 2018
Datum podání práce: 13. 9. 2018
Datum obhajoby: 24.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65759_quim01.pdf [1,16 MB]
Veřejná příloha17631_quim01.unknown [180,45 kB]
Oponentura58849_Fahy.pdf [346,28 kB]
Hodnocení vedoucího65759_sterbovl.pdf [61,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65759/podrobnosti