Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikatelský plán

Autor práce: Celerinová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krause, Josef
Osoba oponující práci: Kubíčková, Klára

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu na založení kavárny, která se specializuje na výrobu ovesných kaší. Sestavení podnikatelského plánu by mělo ukázat proveditelnost a reálnost podnikatelského záměru. Tato práce se skládá z teoretické části, která se věnuje popisu sestavení podnikatelského plánu a popisu jednotlivých částí plánu. Praktická část je pak už samotným vypracováním podnikatelského plánu pro podnik „one more cup“, které je odvozeno od teoretické části. V praktické části je rozebráno okolí podniku, popis marketingová strategie a provozních činností podniku, vymezení rizik podnikání a projektový plán, a nakonec finanční plán s předpokladem vývoje hospodaření podniku v prvních 5 letech.
Klíčová slova: podnikání; podnik; kavárna; káva; podnikatelský plán; ovesná kaše; ovesné vločky; zdravé stravování; zdravý životní styl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelský plán
Překlad názvu: Business plan
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to create a business plan for a newly established cafe that produces its own porridges as elaboration of the business plan should prove the feasibility of the business idea. The thesis consists of theoretical part that describes both business plan creation and its individual parts. In relation to the theoretical part, the second practical part of the thesis strives to create a specific business plan for a cafe called "one more cup". This part also covers an analysis of the environment surrounding the business, a description of the marketing strategy, description of the operation of the business, business risks identification, project roadmap and also financial plan including economy projection of the cafe in the first 5 years of the business.
Klíčová slova: business; cafe; coffee; business plan; oatmeal; healthy eating; healthy lifestyle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2016
Datum podání práce: 16. 9. 2018
Datum obhajoby: 24.10.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58673_cele00.pdf [1,41 MB]
Oponentura58852_xkubk19.pdf [480,00 kB]
Hodnocení vedoucího58673_krausej.pdf [388,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58673/podrobnosti