Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční a strategická analýza ŽDB Drátovna, a.s.

Autor práce: Mravcová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Škvrna, Ladislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza ŽDB Drátovna, a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na finanční a strategickou analýzu společnosti ŽDB DRÁTOVNA a. s. Cílem práce je zhodnocení dosavadního finančního zdraví analyzované společnosti a určení perspektiv jejího vývoje. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. Obsahem první kapitoly jsou metodické pasáže související s finanční i strategickou analýzou. Druhá kapitola se soustředí na praktickou aplikaci předchozích teoreticky vymezených postupů. Praktická část začíná základními údaji o analyzované společnosti, na kterou dále navazují strategická a finanční analýza. Analyzovaná společnost je také srovnávána s vybranými konkurenty v rámci České republiky i Evropské unie. Na závěr je zhodnocena celková situace společnosti ŽDB DRÁTOVNA a. s. pomocí metodologie ratingové agentury Moody’s.
Klíčová slova: ŽDB DRÁTOVNA a. s.; poměrové a rozdílové ukazatele; strategická analýza; analýza vnějšího potenciálu; analýza vnitřního potenciálu; finanční analýza; vertikální a horizontální analýzy; SWOT analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza ŽDB Drátovna, a.s.
Překlad názvu: Financial and strategic analysis of ŽDB Drátovna, a. s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis focuses on a financial and strategic analysis of ŽDB DRÁTOVNA a. s. The aim of this thesis is to evaluate the financial health of the analyzed company and to determine perspectives of its future development. The thesis is divided into two main parts. The first part encompasses the methodology related to the financial and strategic analysis of a company. The second part is devoted to the practical application of the theoretical models. The practical part starts with the fundamental data about the analysed company, followed by the strategic and financial analysis. The analysed company is also compared with selected relevant competitors within both the Czech Republic and the European Union. Finally, the overall situation of ŽDB DRÁTOVNA a. s. is summarized using the Moody’s rating methodology.
Klíčová slova: financial analysis; vertical and horizontal analysis; differential indicators and ratios; strategic analysis; analysis of external potential; ŽDB DRÁTOVNA a. s.; analysis of internal potential; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2018
Datum podání práce: 26. 9. 2018
Datum obhajoby: 17.10.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65476_xmrav05.pdf [3,68 MB]
Oponentura58890_Škvrna.pdf [400,36 kB]
Hodnocení vedoucího65476_stankova.pdf [233,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65476/podrobnosti