Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Role OSN při řešení konfliktů: případ mírové operace OSN v Kambodži (UNTAC)

Autor práce: Strohwasser, Lucie
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Osoba oponující práci: Zemanová, Štěpánka; Urbanovská, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Role OSN při řešení konfliktů: případ mírové operace OSN v Kambodži (UNTAC)
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce Role OSN při řešení konfliktů: případ mírové operace OSN v Kambodži (UNTAC) je jednopřípadovou kvalitativní studií, která provádí evaluaci mírové operace UNTAC, a toto hodnocení je zasazeno do širšího kontextu působení OSN jako mírotvorného aktéra v procesu řešení kambodžského konfliktu. V práci je využit hodnotící rámec (Diehl a Druckman 2010) umožňující komplexní a systematické hodnocení základních peacekeepingových, netradičních peacekeepingových a peacebuildingových cílů mírové operace. Práce ověřuje využitelnost hodnotícího rámce k evaluaci mírové operace v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Klíčová slova: mírová operace; řešení konfliktů; OSN; UNTAC; Kambodža; hodnocení úspěšnosti mírových operací

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Role OSN při řešení konfliktů: případ mírové operace OSN v Kambodži (UNTAC)
Překlad názvu: Role of the United Nations in Conflict Resolution: Case of UN Peace Operation in Cambodia (UNTAC)
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Dissertation thesis Role of the United Nations in Conflict Resolution: Case of UN Peace Operation in Cambodia (UNTAC) is a qualitative single case study focusing on evaluation of peace operation in Cambodia. This evaluation is put into broader context of the enhanced role of the United Nations in conflict resolution process. Evaluative framework (Diehl and Druckman 2010) is used to provide systematic and complex evaluation of core peacekeeping, nontraditional peacekeeping and postconflict peacebuilding goals. Framework is tested on its ability to evaluate peace operation success in short-term, mid-term and long-term horizons.
Klíčová slova: peace operation; conflict resolution; UN; UNTAC; Cambodia; evaluation of peace operation success

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2009
Datum podání práce: 1. 10. 2018
Datum obhajoby: 22.11.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce24591_xkobl01.pdf [1,69 MB]
Oponentura58950_zemanova.pdf [199,98 kB]
Oponentura58952_Urbanovská.pdf [395,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/24591/podrobnosti