Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Online marketing on Japanese market.

Autor práce: Fujino, Shotaro
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machková, Hana
Osoba oponující práci: Štěrbová, Ludmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online marketing on Japanese market.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Abstract:Due to the rapid progress in the computer science and IT, number of digital buyers are high ever before accounting 1.7billion worldwide (Statista, 2018) and 10% of retail sales are ecommerce purchase (Statista, 2018). This online purchase trend is estimated strong and persistent increasing trend in the future said Aaron Orendorff (2017). Thus, online marketing is one of the main business activities in any business regardless size, industry, and strategy. Because of the globalization trend, products and services as well as consumers become homogeneous. However, according to Steven Bleistein (2018), Japanese market is peculiar and unique market in online marketing. This statement does not apply not only Japan, but other group of countries as known as Hofstede’s cultural dimensions (Cassandra Gill, 2017). Therefore, main objective of this thesis is to quantify the uniqueness of the Japanese market specifically in online marketing. Moreover, antivirus software companies will be the scope of this research. This thesis investigates the Japanese market specifications in two categories: websites, and online word of mouth. Moreover, Avast entry strategy on Japanese market will be the scope of the case study. This case study will be utilized to derive the real-life success and failures of localization in online marketing. In the case study, the necessity of the localization in the global brand will be analyzed through actual data. Therefore, this research paper aims to advocate localization in online marketing in Japan for global brands who attempts to enter its market.
Klíčová slova: Online marketing; Japanese market entry strategy; localization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2017
Datum podání práce: 2. 11. 2018
Datum obhajoby: 20.11.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62077_fujs00.pdf [1,82 MB]
Oponentura59111_sterbovl.pdf [63,57 kB]
Hodnocení vedoucího62077_machkova.pdf [62,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62077/podrobnosti