Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Venkovský cestovní ruch v regionu Šumava

Autor práce: Švehlová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Osoba oponující práci: Chaloupková, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Venkovský cestovní ruch v regionu Šumava
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav venkovského cestovního ruchu v regionu Šumava prostřednictvím analýzy jeho vybraných forem, konkrétně ekoturismu, cykloturistiky, agroturismu, loveckého cestovního ruchu, pozorování ptactva (birdwatching) a pozorování zvěře. Dalším cílem práce je zhodnotit realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu ve sledovaném regionu s důrazem na důkladné zhodnocení existující infrastruktury (MTZ) cestovního ruchu. Za tímto účelem je realizováno dotazníkové šetření. Pro komplexní zhodnocení současného stavu venkovského cestovního ruchu v regionu Šumava slouží závěrečná SWOT analýza provedená na základě předchozích zjištění a analýz. Ze SWOT analýzy vyplývají doporučení, která by mohla přispět k dalšímu rozvoji vybraných forem venkovského cestovního ruchu a tím i k rozmachu celého regionu Šumava.
Klíčová slova: cykloturistika; agroturismus; lovecký cestovní ruch; birdwatching; Venkovský cestovní ruch; Šumava; ekoturismus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Venkovský cestovní ruch v regionu Šumava
Překlad názvu: Rural Tourism in the Šumava Region
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to evaluate the current state of rural tourism in the Šumava Region by analyzing its selected forms, namely ecotourism, cycling, agrotourism, hunting tourism and birdwatching. The aim of the thesis is to evaluate the existing tourism infrastructure (accommodation, eating facilities, ...) in the monitored region as well. For this purpose a questionnaire survey is carried out. A final SWOT analysis based on previous findings and analyzes is provided for an assessment of the current state of rural tourism in the Šumava region. The SWOT analysis provides recommendations that could contribute to the further development of selected forms of rural tourism as well as the development of the whole Šumava region.
Klíčová slova: The Šumava Region; ecotourism; cycling; agrotourism; Rural Tourism; hunting tourism; birdwatching

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2017
Datum podání práce: 2. 12. 2018
Datum obhajoby: 17.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61223_xsvel14.pdf [4,08 MB]
Oponentura59875_xpetk12.pdf [62,37 kB]
Hodnocení vedoucího61223_xkalm21.pdf [62,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61223/podrobnosti