Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Přístup České republiky k uprchlickým kvótám

Autor práce: Reisnerová, Patricie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotná, Markéta
Osoba oponující práci: Machoň, Miloslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přístup České republiky k uprchlickým kvótám
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se soustředí na přístup České republiky k migračním kvótám, konkrétně na přístup Vlády premiéra Bohuslava Sobotky v časovém vymezení 2015-2017. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem se Česká republika ve vztahu k migračím kvótám chovala a zda se Česká republika chovala v souvislosti s migračními kvótami k ostatním členským státům EU solidárně. Právě teorie solidarity je stěžejní pro celou práci. Ke zodpovězení výzkumných otázek jsem použila Historickou diskurzivní analýzu, kdy jsem v textu zkoumala, jak se daný řečník vyjadřuje. Zároveň jsem bodově hodnotila různé úrovně užití solidarity v průběhu určených let zástupci vlády. V práci bylo zjištěno, že Česká republika se k migračním kvótám stavěla čistě odmítavě. Zároveň bylo zjištěno, že ve vztahu k migračním kvótám a členským zemím EU se ČR solidárně nechovala.
Klíčová slova: migrační kvóty; migrace; solidarita; vláda Bohuslava Sobotky; uprchlické kvóty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přístup České republiky k uprchlickým kvótám
Překlad názvu: The Czech approach to the migration quotas
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis aims at the Czech approach to the migration quotas, concretely at the approach Bohuslav Sobotka’s cabinet of the government through years 2015-2017. The objective is to discover, in which way was the Czech Republic approaching the migration quotas and if was the Czech Republic behaving jointly and severally to other member states of the EU within the migration quotas. The theory of solidarity is the key concept of this thesis. To answer the research questions, the historical discourse analysis was exercised. Thanks to this method, I could examine how was a certain speaker expressing. Meanwhile, it was being pointwise evaluated how was the government working with the concept of solidarity through the years. It was discovered in the thesis, that the Czech republic’s approach to the migration quotas was purely negative. Also it was found out that within the relations to the migration quota and to other member states of the European Union, the Czech Republic was behaving rather without any solidarity.
Klíčová slova: solidarity; the cabinet of Bohuslav Sobotka's government; migration; migration quotas; refugee quotas

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2017
Datum podání práce: 3. 12. 2018
Datum obhajoby: 16.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62041_reip00.pdf [799,84 kB]
Oponentura59210_macm03.pdf [65,00 kB]
Hodnocení vedoucího62041_xnovm114.pdf [64,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62041/podrobnosti