Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Návrh marketingové strategie turistické oblasti Toulava

Autor práce: Kloboučníková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Osoba oponující práci: Petrů, Zdenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh marketingové strategie turistické oblasti Toulava
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá marketingovým řízením destinace cestovního ruchu a jejím cílem je sestavit marketingovou strategii pro vybranou turistickou oblast Toulava pro rok 2019. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část představuje teoreticko-metodologický základ pro vysvětlení zásad a principů destinačního managementu. Druhá kapitola je zaměřena na nabídku a poptávku cestovního ruchu v turistické oblasti Toulava a představení a zhodnocení aktuální marketingové strategie pro rok 2018. Třetí část obsahuje SWOT analýzu cestovního ruchu a marketingu destinace Toulava, na jejímž základě je sestaven návrh marketingové strategie pro rok 2019 včetně produktového a komunikačního mixu a návrhu marketingového rozpočtu.
Klíčová slova: destinace cestovního ruchu; destinační management; marketingová strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh marketingové strategie turistické oblasti Toulava
Překlad názvu: Toulava - marketing strategy proposal
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the principles of destination management and it aims at drawing up a marketing strategy for the chosen tourism destination Toulava for the year 2019. The thesis is divided into three main parts. The first part represents the theoretical basis for the clarification of destination management principles. The second part occupies with the tourism supply and demand in Toulava and it presents and evaluates the current marketing strategy for the year 2018. The third part consists of SWOT analysis of tourism and marketing in Toulava which represents the basis for the new marketing strategy for the year 2019 including product and communication mix and marketing budget proposal.
Klíčová slova: destination management; marketing strategy; destination

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2017
Datum podání práce: 3. 12. 2018
Datum obhajoby: 17.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62040_xklol03.pdf [1,71 MB]
Oponentura59870_petru.pdf [62,38 kB]
Hodnocení vedoucího62040_xkalm21.pdf [62,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62040/podrobnosti