Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sdílená ekonomika v oblasti cestovního ruchu

Autor práce: Machová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Osoba oponující práci: Kalábová, Markéta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sdílená ekonomika v oblasti cestovního ruchu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá sdílenou ekonomikou v oblasti cestovního ruchu, její terminologií, výhodami a nevýhodami a problematikou její regulace. První kapitola se zabývá vymezením pojmů sdílená ekonomika, jejími alternativními výrazy a pojmem cestovní ruch. Druhá kapitola zkoumá postavení sdílené ekonomiky v cestovním ruchu a zvlášť rozebírá její platformy v oblasti ubytovacích služeb, dopravy a ostatních služeb turismu. Třetí kapitola porovnává regulaci klasických ubytovacích služeb a platformy Airbnb a shrnuje aktuální situaci regulace Airbnb v České republice, Evropě a USA. Poslední kapitola se věnuje výzkumu na apartmánech Downtown Suites v Praze, který zkoumá využití různých klasických rezervačních portálů oproti platformě Airbnb. Ze všech shromážděných informací byly vyvozeny závěry a doporučeny kroky vedoucí ke vhodné regulaci Airbnb v České republice.
Klíčová slova: cestovní ruch; sdílená ekonomika; Airbnb; regulace; spoluspotřebitelství; rezervační portály; kalifornská výzva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sdílená ekonomika v oblasti cestovního ruchu
Překlad názvu: The sharing economy in the tourism industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis focuses on the sharing economy in the tourism industry, its terminology, advantages and disadvantages and the issues with its regulation. The first chapter looks into the terminology of the sharing economy, its alternative terms and the term tourism. The second chapter focuses on the position of the sharing economy in the tourism market and examines its accommodation services platforms, transportation platforms and other tourism services platforms. The third chapter compares the regulation of the classic accommodation services with the regulation of the Airbnb platform and summarizes the actual state of the regulation of the Airbnb in the Czech republic, in Europe and in the USA. The last chapter is devoted to the research of use of all the reservation portals and the Airbnb platform in Downtown Suites Prague. The obtained information lead to certain conclusions and outlines of the possible suitable Airbnb regulation in the Czech republic.
Klíčová slova: tourism; sharing economy; Airbnb; regulation; collaborative consumption; reservation portals

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 17.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63038_xmacl37.pdf [2,86 MB]
Oponentura59738_xkalm21.pdf [63,46 kB]
Hodnocení vedoucího63038_petru.pdf [61,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63038/podrobnosti