Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Založení cestovní kanceláře se zaměřením na specifický segment

Autor práce: Zaňková, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Osoba oponující práci: Petrů, Zdenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Založení cestovní kanceláře se zaměřením na specifický segment
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo zpracování podnikatelského plánu na založení cestovní kanceláře, zaměřující se na aktivní seniorskou klientelu, cestující s vnoučaty. Dílčím cílem bylo stanovení finančních položek a sestavení finančního plánu , který by přiblížil hospodaření cestovní kanceláře v prvních třech letech podnikání. Dalším dílčím cílem bylo vytvoření vzorových produktů s programem a kalkulací prodejních cen.
Klíčová slova: Podnikatelský plán; Cestovní kancelář; Cestovní ruch; Senioři; Vnoučata

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Založení cestovní kanceláře se zaměřením na specifický segment
Překlad názvu: Establishment of a touroperator focusing on a specific segment
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to create a business plan of a touroperator, focusing on an active senior clients, travelling with grandchildrens. The thesis also determines main financial items and draws up a financial plan for the first three years of the business. An important part of the thesis, is also creating of sample products with schedules and calculation of resale prices.
Klíčová slova: Business plan; Touroperator ; Tourism ; Seniors; Grandchildren

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 5. 2017
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 17.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62244_zank00.pdf [834,15 kB]
Oponentura59638_petru.pdf [63,92 kB]
Hodnocení vedoucího62244_lechnyro.pdf [61,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62244/podrobnosti