Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Lean management ve společnosti Latecoere

Autor práce: Kučerová, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci: Vojtíšek, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Lean management ve společnosti Latecoere
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce si klade za cíl představit a analyzovat praktiky a metody lean managementu v mezinárodním výrobním podniku, vhodnost jejich použití a možná zlepšení. Jedná se o metody celosvětově používané k dosažení tzv. štíhlého řízení podniku tkvící ve zvýšené pružnosti, agility a také snížení nákladů. Vybrané metody budou blíže specifikovány a rozebrány v teoretické části, poté blíže představeny a aplikovány v praxi. Výstupem práce bude bližší rozebrání těchto metod v praxi se zhodnocením vhodnosti použití a doporučením možného zlepšení.
Klíčová slova: Lean; Six sigma; Dmaic; Projekt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Lean management ve společnosti Latecoere
Překlad názvu: Lean management in Latecoere corporation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis aims at introducing and analyzing Lean management practices and methods in an international production company, their suitability for use and possible improvements. These are the methods used globally to achieve so-called slim business management. These companies can easily respond to changes and reduce costs. Selected methods will be further specified and discussed in the theoretical part, then introduced and applied in practical part. The output of the diploma thesis will be a project using Lean methods.
Klíčová slova: Six sigma; DMAIC; Project; Lean

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2018
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 16.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64732_xkucm54.pdf [3,70 MB]
Oponentura60025_Vojtíšek.pdf [61,12 kB]
Hodnocení vedoucího64732_kheler.pdf [60,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64732/podrobnosti